Четвер
20 черв., 2024
     

Ukrainian English

Слово о полку Ігоревім: хто автор і де писався твір

Рейтинг 3.4 з 5. Голосів: 5

Слово о полку Ігоревім

Слово о полку Ігоревім - пам'ятка давньоруської літератури, героїчна поема кінця XII століття з елементами язичницької міфології, в основі якої лежить сюжет про невдалий похід руських князів на половців, організований князем Ігорем Святославичем у 1185 році. "Слово" можна внести у ТОП10 найбільш значущих пам'яток давньої літератури України. На жаль, досі "Слово о полку Ігоревім" вкрите таємницями. Спробуємо проаналізувати авторство, місце написання та ідею твору.

Хто автор "Слова о полку Ігоревім"? Невідомий Геній.

Автор Слова о полку ІгоревімМи маємо у своєму розпорядженні свідчення, що «Слово о полку Ігоревім» було відомо в Стародавній Русі. Так, у злегка зміненому вигляді цитата зі "Слова" була включена в післямову до псковського Апостола (пергаментний рукопис), переписаного у 1307 році Домідом. Також "Слово" послужило основою поеми «Задонщина». Але ні в цих текстах, ні в самому "Слові", ні в будь-яких інших документах немає даних про автора епосу. Основним джерелом наших уявлень про нього є тільки текст самого твору.

Автор "Слова о полку Ігоревім" була людина добре начитана, котра непогано розбиралась в історичній літературі свого часу, в пам'ятках книжкової культури своєї епохи. Дослідник Д.С.Лихачов переконливо обґрунтовує припущення, вперше висловлене М.Д.Пріселковим, про прекрасне знання автором основного історичного пам'ятника Стародавньої Русі - "Повісті временних літ" (ПВЛ). Він зазначає, що вже самий вибір автором "Слова" з "Повісті временних літ" найбільш поетичних описів історичних подій минулого виявляє в ньому уважного і чуйного читача. Чималі поетичні образи "Слова", близькі до усної народної поетики, але це свідчить лише про широкий художній кругозір автора, а не фольклорний характер самого твору. Історичні пісні служили автору не тільки поетичними зразками, а й джерелами історичних даних. Він у рівній мірі користується як історичними даними літописів, так і усно-епічних переказів. З літописцями автора "Слова" об'єднує прагнення знайти першопричину всіх подій, перш за все - княжих усобиць.

Завданням "Слова о полку Ігоревім" було об'єднати громадську думку проти  чвар князів, зупинити братоубивства і кровопролиття, затаврувати в громадській думці шкідливі феодальні уявлення, мобілізувати громадську думку проти пошуків князями особистої слави, особистої честі і помсти або особистих образ. Таким чином, "Слово" - це дуже важливий (і досі актуальний) ідейний твір, котрий покликаний згуртувати народ, об'єднати націю. 

Чудова обізнаність автора у політичній обстановці описуваного ним часу, точність в зображенні цілого ряду незначних реалій, сам характер авторського ставлення до описуваних подій - все говорить про те, що "Слово о полку Ігоревім" писалося незабаром після зображеної у ньому події - походу Ігоря Святославича, князя Новгорода-Сіверського на половців 1185 року.

Так, наприклад, звертаючись до Всеволода III Велике Гніздо, автор "Слова" каже: «Ти бо можеш Волгу весла раскропити». У цьому короткому іносказанні - натяк на похід Всеволода 1183 року на волзьких болгар. У зверненні до того ж Всеволода йдеться: «Ти бо можеш посуху живими шерешири стреляти - удалими сини Глібові». І за цим поетичним образом стоїть цілком реальна історична ситуація: сини Гліба Ростиславича Рязанського у 1180 р. «цілували хрест» Всеволоду «на всій його волі» і у 1183 р брали участь в поході на волзьких болгар. Настільки узагальнені поетичні іносказання могли бути вжиті лише сучасником і без коментарів були відомі тільки для сучасників. А подібних прикладів у поемі дуже багато. На думку Істріна, натяки на політичні та державні події, розсіяні по всьому "Слову" і зрозумілі лише людям, близьким до цих подій, були однією з причин того, що твір не отримав широкого поширення серед наступних давньоруських читачів - сенс таких поетично і образно описаних фактів був їм вже незрозумілий.

Побоїще з половцями, ВаснєцовПісля побоїща з половцями, картина Васнєцова (1880)

Одні вважають, що автор був учасником походу Ігоря і разом з ним перебував в полоні; інші джерело відомостей автора С. про перипетії бою, про обставини полону і втечі з полону Ігоря бачать у тому, що автор міг чути все це від очевидців подій або ж від самого Ігоря. З упевненістю відповісти на це питання навряд чи вдасться. 

Також та обставина, що автор неодноразово і вільно згадує у своєму творі язичницьких богів, дало привід деяким дослідникам стверджувати, що автор "Слова" - язичник. З цим не можна на всі 100 погодитися. Згадувані в С. язичницькі божества - символи природи, художні образи. Це не відображення релігійних уявлень автора, а образи художньої системи твору. Однак, про християнський світогляд автора теж важко константувати. У ряді випадків він відкидає християнське трактування подій. Язичницькі уявлення для нього мають більшу цінність, адже саме вони своїм духом згуртовують народ. 

favorskij-slovo-o-polku-igoreve-bojan
За своїм соціальним становищем автор, найімовірніше, представник інтелігенції тодішнього суспільства. Це підтверджується його високою освіченістю і обізнаністю в політичних справах і родових зв'язках князів і князівств, його прекрасним знанням військової справи. Проте, що цікаво, високе соціальне становище автора не завадило йому відобразити в своєму творі інтереси широких народних верств. Народність автора підкреслюється тим, що він цілком об'єктивно малює перед нами картину тодішньої Русі і, наскільки дозволяє характер його праці, по-своєму абсолютно правильно передає нам причини, що призвели Русь до стану роздробленості.

Де писалось "Слово"? Політичні симпатії автора.

Якщо більшість дослідників більш-менш сходиться в питанні про соціальне становище автора, то в питанні про те, до якого з князів тяжіють його симпатії є кілька точок зору. Автор засуджує безрозсудність походу Ігоря, так як похід цей, хоча в основі його і лежали благородні цілі, був не продуманий, закінчився поразкою, викликав хвилю набігів половців на руські князівства. Але ми не можемо не бачити, яку глибоку симпатію живить автор до свого героя, до його брата «буй-тура» Всеволода, до всього «гнізда» Ольговичів - нащадків Олега Святославича (названого чи то з докором, чи то співчутливо «Гориславичем»), родоначальника чернігівських князів. Ці риси є основою гіпотези, яка стверджує, що автор "Слова" є чернігівцем, дружинником чернігівських князів, швидше за все членом дружини Ігоря Святославича. 

Інші дослідники (В.Каллаш, П.В.Владіміров, А.І.Лященко) припускають, що автор - киянин, близька до київського князя Святослава Всеволодовича людина. Основою цього припущення служать такі доводи: автор "Слова" засуджує похід Ігоря і разом з тим невідповідно дійсному історичному значенні вихваляє київського князя Святослава; відображення в "Слові" загальноруських інтересів швидше за все могло мати місце в тому випадку, якщо "Слово" писалося в Києві.

Киянином вважає автора С. Б. А. Рибаков. Автор дивився на події як представник Києва, але це був «політик і історик, який шукав причини явищ і дивився на події з позиції загалу, позиції народу» (Рибаков. Руські літописці, с. 484).

Існує також середня між цими двома гіпотезами точка зору. Прихильники її (С.А.Адріанов, А.В.Соловйов) вважають, що автор С. - чернігівець за походженням, але твір свій написав у Києві. Особливо ретельно і докладно розглянув це питання А.В.Соловйов - він передбачає, що автор С. був придворним співаком Святослава Всеволодовича, які прийшли разом з князем до Києва з Чернігова (Святослав сів на київський престол у 1180 році, а до цього княжив у Чернігові). Особлива близькість автора до Святослава і його сімейства підтверджується, як вважає А.В.Соловйов, обізнаністю автора в справах Полоцького князівства: дружина Святослава була правнучкою Всеслава Полоцького, тому придворний співак був уважний і до сімейних полоцьких традицій княгині Марії - дружини свого сюзерена.

І.І.Малишевський вважав, що автор родом з південної Русі, прекрасно знав Тмутаракань і бував у багатьох інших місцях Стародавньої Русі. За Малишевським, автор "Слова" - мандрівний співак, боян, подібний згадуваним в Галицько-Волинському літописі співакові Ору і учителеві Тимофію.

boyan-veschij-pevets-i-skazitel

Інші дослідники вважають, що автор "Слова" був вихідцем з Галицько-Волинської Русі. Згідно з цим припущенням, він був дружинником Ярослава Осмомисла і прийшов в Новгород-Сіверський до Ігоря в свиті його дружини - доньки Ярослава Осмомисла. Про галицько-волинське походження автора, на думку дослідників, свідчить мова твору, близькість її по стилю до Галицько-Волинського літопису, панегіричне ставлення до Ярослава Осмомисла (Партицький намагався довести, що автор "Слова" походив із карпатських лемків).

М. С. Грушевський висунув гіпотезу про двох авторів "Слова" - до розповіді про втечу Ігоря з полону (до слів «Присну море опівночі ...») автором був один чоловік - представник київської дружини і прихильник Святослава, а з цих слів і до кінця - інший, близький до Ігоря, так як в цій частині твору, на думку М.С.Грушевського, йде явно перебільшене вихваляння Ігоря, таке, що суперечить початковому осуду.

Коли писалось "Слово о полку Ігоревім"? Часові рамки.

Питання про час написання "Слова о полку Ігоревім" вирішується дослідниками неоднозначно. Автор веде свою розповідь «до теперішнього Ігоря», отже, безумовно можна стверджувати, що "Слово" було написано за життя Ігоря (помер 1202 р). В.М.Істрін датував створення "Слова" періодом «незабаром після повернення Ігоря з полону, до 1193 року смерті великого князя Святослава Всеволодовича» (Істрін. Нарис історії, с. 184). Більшість дослідників, однак, датують пам'ятку набагато вужчим відрізком часу: з 1185 по 1187 р.

В кінці С. проголошується заздоровниця: «Слава Ігорю Святославлічу, буй туру Всеволоду, Володимиру Ігоровичу». З цього робиться висновок, що твір було написано після повернення Володимира Ігоровича з половецького полону - у вересні 1187 року. Серед князів, до яких звертається автор встати «за землю Руську, за рани Ігореві» названий Ярослав Осмомисл - Ярослав Володимирович Галицький, який помер 1 жовтня 1187 року. Тому С. датується восени 1187 р .: після повернення Володимира з полону і до того, як стало відомо про смерть Ярослава Осмомисла.

Однак багато дослідників вважають, що такі обчислення не можуть бути визнані серйозними аргументами в датуванні "Слова о полку Ігоревім". Занадто малий, кажуть вони, відрізок часу між датою повернення з полону Володимира і днем смерті Ярослава Галицького. А крім того, в С. йдеться про поранення Володимира Глібовича ( «... а Володимир під ранами. Туга і туга синові Глібову!»), але не повідомляється про його смерть (пом. 18 квітня 1187 г.).

Цілий ряд дослідників датує "Слово" 1185 роком. Ще М.О.Максимович висловив припущення, що частина до розповіді про повернення Ігоря з полону була створена у 1185 році, а інша частина пам'ятки - 1186 р. Цю думку розвинув В.В. Каллаш, який вважав, що С. складається з двох частин: перша закінчується плачем Ярославни, друга - решту тексту до кінця; «Обидві частини виникли одна за одною з невеликим проміжком, в кінці 1185 і початку 1186 року.», при цьому, вважає Каллаш, пам'ятка була створена до повернення Володимира Ігоровича з полону і до смерті Володимира Глібовича. Якщо визнати, що «заздоровниця» на честь Володимира Ігоровича могла бути проголошена і в той час, коли він ще не повернувся з половецького полону (де він, по суті, жив не як полонений, бо одружився з дочкою хана Кончака), то єдиною прикметою, яка датується залишиться час втечі з полону Ігоря, найімовірніше - літо 1185 року. 1185 роком датують "Слово" і такі дослідники, як А.В.Соловйов і Борис Рибаков. На думку . Рибакова, важливою хронологічною прикметою є наведена вище фраза про синів Гліба Ростиславича Рязанського в зверненні до Всеволода Велике Гніздо. В кінці 1185 року Глібовичі посварилися з Всеволодом. Отже, робить висновок Б.А.Рибаков, С. було створено до того, як в південній Русі дізналися про розбрат між Всеволодом і його васалами - Глібовичами. С. було написано відразу ж після повернення Ігоря з полону (по Б. А. Рибакову липень-серпень 1185 р.) (див .: Рибаков. «Слово о полку Ігоревім», с. 274-278). Правда, в більш пізній роботі, ніяк не обумовлюючи цього, Б. А. Рибаков пише: «Весною 1186 р Ігор вже втік з полону ...» (Рибаков Б.А. Київська Русь і російські князівства XII-XIII ст., М. , 1982, с. 508).

slovo-polku-igoreve

Г.Н.Мойсеєва верхньою межею часу створення С. вважає початок 1187 року, бо звернення до Ярослава Осмомисла Галицького та характеристика в С. Володимира Переяславського свідчать, на її думку, про написання С. при їх життя (Володимир Переяславський помер 18 квітня 1187 р.). У переліку князів, яким в кінці С. віддається слава, не названий Рильський князь Святослав Ольгович, племінник Ігоря, який брав участь в поході. Це дає підставу Г.Н.Мойсеєвій стверджувати, що "Слово" було написано після його смерті, тобто не раніше 1186 р .; судячи з літописними згадками Святослава Ольговича і за даними родоводів книг, він помер в 1186-му, ймовірно, не повернувшись з полону. Г.Н.Мойсеєва приєднується до думки тих дослідників, які датують втечу Ігоря з половецького полону навесні 1186 р незабаром після цього - навесні або на початку літа 1186 року і було написано С. На її думку, час повернення на Русь Володимира Ігоровича і Всеволода Святославича 1188 року для датування С. значення не має: про те, що вони повинні бути звільнені, існувала домовленість з половцями, про що, вважає Г.Н.Мойсеєва, автор С. знав уже у 1186 р. (Мойсеєва Г.Н. про час створення «Слова о полку Ігоревім». - РЛ, 1985, № 4, с. 15-20).

Д.Н.Альшіц висловив припущення, що С. мало бути написано після поразки на річці Калці, тобто після 1223 року, але до 1237 року - Батиєвої навали. Своєрідним розвитком і продовженням цього припущення з'явилася гіпотеза, висунута Л.Н.Гумільовим, який відніс час створення "Слова" до середини XII ст., бачачи в ньому алегоричне зображення подій 1249-1252 рр.

Посилання

- Культурно-історичний портал "Спадщина Предків"


Долучайтесь до спільноти та діліться публікацією у соцмережах:

Підписатися на Twitter та Viber