Четвер
29 лип., 2021
     

Етнографічні групи, історико-географічні регіони України


etnography

Етнографія (утворене від грецького ἔθνος — народ, плем'я, народ; γράφω — графо, пишу) - це наука про народ, іншими словами народознавство, яке вивчає народний стиль життя, його устрій, культуру, мистецтво, територію проживання, побут тощо. В західних країнах термін "етнографія" більш відомий як "етнологія", а також "культурна антропологія". 

Етнографію також вважають частиною історичної науки, адже вона вивчає міжплемінні, міжродові зв'язки і їх природу, матеріальну і духовну культуру народів, етнотворчі процеси, тобто етногенез. 

Український етнос для етнолога являє величезний інтерес, адже він різноманітний й складається з багатьох субетносів, кожен з яких у свою чергу має свою історію та етнічні особливості, виражені у діалекті, одязі, менталітеті, антропології і т.д. 

Для зручності, розділ «Етнографія» ми поділили у вигляді окремих блогів по історико-культурним областям України:

istoryko-kulturni-regiony-ukrainy-karta