Четвер
04 черв., 2020
завантаження...

Походження української мови, праслов'янська писемність, лінгвістика


Мова і писемність

Українська мова і писемність зародились у сиву давнину. Ще задовго до Кирила і Мефодія, на терененах Причорномор'я і Подніпров'я існувала хліборобська Трипільська цивілізація, представники якої мали перші ознаки протописемності: ідеографічне, піктографічне, логографічне письмо, рунічні знаки тощо. Вчені лінгвісти дослідили, що українська мова також має чимало спільного із санскритом - мовою брахманів-аріїв. Свідченням давності української мови є також наскельні написи, графіті давньоруських соборів, давні монети, берестяні грамоти та багато інших пам'яток, ознайомитися з якими зможете у цьому розділі.


Історія походження української мови

Рейтинг 4.1 з 5. Голосів: 10

istoriya-ukrainskoi-movy

Кілька «початкових» століть слов'янської мовної історії залишилися без будь-якої письмової фіксації з боку самих слов'ян. Тим не менше, наукове вивчення слов'янських мов дає підстави до окреслення імовірного «початкового» історичного стану, з якого далі розвинулися сучасні слов'янські мови.

Детальніше...

102247
 

Ще раз про українську мову і санскрит

Рейтинг 4.4 з 5. Голосів: 12
Мамай-брахман

У 50-ті роки XX століття болгарський мовознавець В. Георгієв звузив круг прабатьківщини аріїв до пониззя Дніпра. Це знайшло підтвердження в серії статей мовознавця О. Н. Трубачова «Іndоаrіса в Північному причорномор'ї», які у 1999 році були опубліковані окремою книгою.

Детальніше...

67711
 

Англійські вчені про українські корені індоєвропейських мов

Рейтинг 4.6 з 5. Голосів: 9

ukrainska-mova-indoevropa

Мови майже однієї третини людської раси мають те, що Вільям Джонс назвав "спільним джерелом". Десь між 3500 і 2500 роками до нашої ери, індоєвропейська громада, яка була, вірогідно, заснована у Центральній Європі, рушила на схід і захід.

Детальніше...

30163
 

Українська мова - одна із наймелодійніших мов світу

Рейтинг 4.4 з 5. Голосів: 27
Українська мова - наймелодійніша в світі

Як відомо, спостерігаються певні відмінності у сприйнятті різних мов передусім їхніми носіями. Так, давні греки підкреслювали гармонійність своєї мови на противагу невпорядкованій, начебто подібній до беззмістовного белькотання мові “варварів”. Давні слов’яни підкреслювали зрозумілість своєї мови (виводячи назву слов’яни від слово) на противагу незрозумілим мовам сусідів – начебто “німих”, німців. А баски, абхази, ірландці, тобто носії давніх середземноморських культурних традицій, звертають увагу передусім на складність своєї мови на противагу іншим. Носії української мови підкреслюють передусім її милозвучність.

Детальніше...

27495
 

Українська мова: етапи історії

Рейтинг 3.5 з 5. Голосів: 12

ukrainska-mova-istoriya

Українська мова – одна з 30–40 найбільш поширених мов світу, державна мова в Україні, мова українських меншин у багатьох країнах світу. Загальна кількість носіїв української мови дорівнює приблизно 40–45 млн, відповідно ця мова посідає 2-ге або 3-тє місце серед слов’янських мов щодо кількості мовців (на першому місці російська мова, на другому – українська або польська.).

Детальніше...

23799
 

100 загадок українською мовою з відповідями

Рейтинг 3.3 з 5. Голосів: 11

Загадки українською мовою

Загадки українською мовою з відповідями - для вас та ваших дітей. Підбірка з бабусиної і дідусиної збірочки. Перлини усної народної творчості. Загадка — своєрідний і дуже давній вид народної творчості. В сиву давнину загадкам надавали магічного значення, вони були пов'язані з культовими обрядами й звичаями, в них помітні сліди первісного світогляду. Вміле відгадування загадок вважалося ознакою розуму і щасливої вдачі. Загадки служили засобом випробовування мудрості, зрілості людини. Згодом вони втратили свою колишню функцію і використовувались як одна з форм культурної розваги

Детальніше...

15152
 

Мова козаків. Якою була українська 400 років тому

Рейтинг 4.1 з 5. Голосів: 9

yakoyu-movoyu-kozaky

Що ми знаємо про українську мову? Вона гарна, мелодійна. Перші літературні твори співочою, солов’їною були написані Шевченком («Кобзар» 1840 року) та Котляревським («Енеїда» 1798 року).

Детальніше...

11010
 

Звідки в Києві взялася українська мова?

Рейтинг 4.0 з 5. Голосів: 4

kyiv-ukrainska-mova

Що спільного в української мови із санскритом... Як розмовляли прадавні слов’яни... Яка була мова в Україні, коли України ще не було... Коли зародилася українська...

Детальніше...

10225
 

Шумерські мовні відповідники у сучасній українській мові

Рейтинг 3.6 з 5. Голосів: 5

shumery-mova-ukraina

У попередньому матеріалі «Легенда про Кия, Щека, Хорива, Либідь та її малоазійські корені» ми розглянули етимологію слова кий (камінь) і визначили його шумерське походження. Нове дослідження продовжує пошук, та етимологічне визначення, інших шумерських слів, які знаходять місце в сучасній українській мові.

Детальніше...

8177
 

Палеолінгвістиче докодування: Бог

Рейтинг 3.2 з 5. Голосів: 6

bog-etymologiya

Прийняттю християнства на Русі передувало кількатисячолітнє панування язичництва. Ясно, що за цей тривалий час язичництво обросло значним обсягом сакральної термінології, куди входили і назви об’єктів поклоніння, і позначення предметів та дій, пов’язаних з язичницькими ритуалами, і назви служителів язичницького культу. Ця сакральна термінологія відома нам погано. Основних причин цього дві: 1) практично відсутня або малодосліджена і не вивчена писемність язичницьких часів; 2) нещадна боротьба православної церкви з усіма проявами язичництва, в тім числі проявами мовними.

Детальніше...

7812
 

Діалекти Західної України

Рейтинг 3.7 з 5. Голосів: 3

dialekty-zahidnoyi-ukrainy

Дізнайтесь, що таке "вонуча" та "тертюхи", або як називають "велосипед" в різних західноукраїнських містах. Карта діалектів Західної України. 

Детальніше...

5236
 

Дізнайся походження свого прізвища

Рейтинг 3.3 з 5. Голосів: 114

Походження прізвищ онлайн

Нагадуємо, що у нашій спільноті діє послуга: Аналіз походження прізвищ онлайнАналіз прізвища - це лінгвістичне дослідження історії походження слова. Така наука називається антропонімікою, а також ономастикою (від грецьких слів «антропос» - «людина» і «онома» - «ім'я»). Метою антропонімічних досліджень є виявлення інформації, яку несе в собі прізвище. 

Детальніше...

84359
 

Санскрит - праукраїнська мова

Рейтинг 3.0 з 5. Голосів: 4

sanskryt-praukrainska-mova

Жодна планетарна мова не оповита таким серпанком загадковості й пошанівку, як санскрит. Його називають прамовою людства, священною мовою, мовою богів. Лише з 1762р, коли англійці загарбали Індію, до вчених світу почали надходити відомості про санскрит як мову священних книг, а отже, як найбільш давню мову планети.

Детальніше...

46929
 

Писемність Трипільської культури

Рейтинг 3.5 з 5. Голосів: 6

pysemninst-trypilskoyi-cyvilizaciyi

Трипільці не тільки вірили у магічну силу керамічних зображень, але відображали у них свої переконання, думки та досвід. Поступово ці малюнки перетворилися на піктографічну писемність (одне зображення — піктограма — передавало ціле повідомлення).

Детальніше...

28439
 

Чи були руни у слов'ян?

Рейтинг 3.0 з 5. Голосів: 49

runic-writing

Одне з найважливіших питань в лінгвістиці, пов'язаних з найдавнішим періодом історії слов'ян - це питання про існування у них писемності в язичницький період, рунічної писемності. Питання це принципове і надзвичайно важливе для відновлення справжньої картини життя наших Предків. Згідно з «офіційною» версією, першими слов'янськими системами писемності були кирилиця і глаголиця, привнесені християнством, а щодо рун - у слов'ян їх ніколи не було... Вважається, що дикі і неосвічені язичники тільки завдяки приходу грецьких "просвітителів" долучилися до "світлого вчення" і отримали літери, абетку та грамоту. Але чи так це? Спробуєм розібратися, проаналізувавши усі відомі нам джерела і дати відповідь на поставлене питання.

Детальніше...

26692
 

Культура ім'янаречення: етногенез імен та давній український іменослов

Рейтинг 4.6 з 5. Голосів: 27

kultura-imyanarechennia

Ім'я - це те, що "дають", що "носять", чим "пишаються", що "втрачають", за честь якого "сперечаються" і яке подекуди й "ганьблять"... Ім'я або імення - це специфічна особиста назва людини, що дається їй при народженні; це головний атрибут певної особи, що часто стає її рівнозначним символом. 

Детальніше...

17549
 

Яке походження має слово 'дякую'?

Рейтинг 3.0 з 5. Голосів: 9

Яке походження має слово дякую

Мабуть, кожен з нас щодня чує або говорить: "дякую", "щиро дякую", "сердечно дякую", "гарно дякую" тощо. Проте мало хто задумується, яку історію та походження має це слово? Етимологія слів "дякую", "спасибі", "благодарствую" містить чимало цікавого. Деякі мовознавці виводять слово "дякую" від німецького "danke" через посередництво польської мови. 

Детальніше...

13770
 

Образливі іменники в українській мові

Рейтинг 3.7 з 5. Голосів: 6

obrazlyvi-imennyky-ukrainska-mova

Мало хто знає, скільки в українській мові є цікавих маловживаних слів на всі випадки життя. Публікуємо список українських образливих, лайливих іменників, серед яких є багато архаїзмів, котрі рекомендуємо вживати замість огидних сучасних "матюків". Ми зібрали образливі слова і вирази з усієї України.

Детальніше...

10705
 

108 синонімів українського дієслова 'говорити'

Рейтинг 4.0 з 5. Голосів: 7

108-synonimiv-do-slova-govoryty

У живій, пульсуючій мільйонами джерел криниці української Мови наявне бездонне число синонімів до слова «мовити», «говорити» з більшим або меншим градусом «емоційної», «характерної» чи «сленгової» лексики.

Детальніше...

9291
 

Скільки років нашим іменам?

Рейтинг 3.0 з 5. Голосів: 2

skilky-rokiv-imenam

Жива народна мова відображає сліди такої глибокої давнини, яку письмові джерела засвідчити не можуть. Величезну історичну інформацію приховують у cобі також імена. За останні півсторіччя наука зробила спроби дешифрування слів-імен. Але це лише спроби. До цього часу неясні, наприклад, ще такі найменування, як скіфи, фракійці, гети, кіммерійці, алазони, неври, кгуни... Загадку являють собою й імена людей. Скажімо, такі як Володимир, Василій (Василь), Борис, Сидір, Варвара, Пелагея (Палажка), Парасковія (Параска), Уляна (Уля) та ін.

Детальніше...

8141
 

Михайло Красуський - Давність української мови (1879)

Рейтинг 4.0 з 5. Голосів: 12

myhaylo-krasuskyi-drevnist-ukrainskoyi-movy

Ця праця опублікована 1880 року мізерним накладом. Вона не залишилася не поміченою фахівцями, однак масовий освічений читач досі не відає про її унікальні результати. Брошура "Древность малороссийского языка" Михайла Красуського (про її існування повідав упорядникові ще під час роботи ІХ Міжнародного з'їзду славістів покійний О.Знойко) була виявлена в конволюті ... без назви. Тут допоміг С.Плачинда. Згдом прапився поклик на досить оперативну рецензію в "Русском филологическом вестнике", проте саме за той рік немає часопису в подільському сховищі дореволюційних журналів...

Детальніше...

7219
 


загрузка...

Опитування

Якого Ви віросповідання?
 
завантаження...

загрузка...