English German Polish Spanish

Фольклор


Український фольклор - справжній сік індоєвропейської традиції, нектар світової культури. Це цілий Всесвіт з тисячолітніми образами, сакральними жестами, священною і цілющою атмосферою. Українські танці, пісні і народні думи, приказки, народні казки - сповнені безмежним змістом, який навчає та лікує душу. Вивчаючи фольклор України, люди черпають натхнення та життєву силу, спокій. Наша пісня - наша душа, щира, вона дарує людям щастя, а народний танець гартує тіло, дух та волю.

AddThis Social Bookmark Button

10 фактів, які ви не знали про українські казки

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

kazky uklrЧому нашим Попелюшкам непотрібні принци та що спільного між майстром Йодою та Україною? Наш провідник у світ казкових героїв – доцент кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олеся Наумовська. Пані Олеся – фахівець із фольклору народів світу, вона має близько 60 наукових і навчально-методичних праць із фольклористики.

AddThis Social Bookmark Button
 

Народні казки українців як засоби виховання дітей

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 2

kazkasamaaУкраїнські  народні  казки  як традиційний  засіб  родинного  виховання  в  Україні мали серйозне значення  у  вихованні  дітей  в  українській  родині. Проблема  вивчення  традицій  сімейного  виховання  в Україні  як  засобу  педагогічного  впливу  на  підростаюче  покоління залишається  ще  недостатньо  вивченою.  Головним  при  цьому  є  питання, яке  стосується  визначення  тих  теоретико-педагогічних, етнографічних  та  культурологічних  джерел,  які  дозволяють визначити  традиційні  зміст,  принципи,  способи  і  засоби сімейного  виховання,  і  які  залишаються  актуальними  для  сімейної педагогічної  практики  в  сучасній  Україні.

AddThis Social Bookmark Button
 

Музичний інструмент у ритуалах: проблеми інтерпретації

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 2

smallsjsasmdsdaУ розвідці здійснено спробу ретроспективного аналізу ролі, функцій та семантики музичного інструмента як невід’ємного атрибута ритуалу. Дослідження здійснене в широких хронологічних межах – від доби палеоліту до реліктових сегментів, що збереглися в сучасних фольклорних традиціях різних етнічних середовищ Євразії. Виділено такі функції інструментів: 1) магічна; 2) охоронна; 3) медіативна (в обрядах перехідного та аграрного циклів); 4) релігійно-ідеологічна; 5) ініціальна; 6) дипломатична; 7) телепортативна; 8) маскувальна та інші;

AddThis Social Bookmark Button
 

Українські народні танці

Друк

Untitl555525452bbbed-1Чому люди танцюють? Мистецтво танцю запрограмоване в людині самою природою. Всі істоти живуть за рахунок ритмічного биття сердець, ритмічного дихання. Тварини, що живуть на суші пересуваються завдяки ритмічному пересуванню ніг, птахи літають завдяки ритмічному маханню крилами. Танець має такий самий вік, як і перша людина, що виражала свої почуття радості або суму ритмічними рухами 25 000 років тому. Танець надихається ритмом життя, що пульсує в людині та у всесвіті. Більшість людських почуттів – це інстинкти, які є спільними у вчених інтелектуалів і менш освічених людей – тих, що живуть у 21 сторіччі і тих, що жили 20 000 років тому.

AddThis Social Bookmark Button
 

Еротична символіка коня в українському фольклорі

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 2

Uwrwwrwrwrrwntitled-1Ориґінальною гранню образу коня в українському фольклорі є його еротична символіка. В одній із так званих “еротичних” казок, варіант якої побутував на Поділлі в середині XIX ст., персонажі – пані та її прислужник – розмовляють поміж собою метафоричною мовою, в якій прутень зветься “конем”, піхва – “колодязем”, тож, відповідно, і статеві зносини образно описано як напування коня.

AddThis Social Bookmark Button
 

Український фольклор і глобалізація

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

Unt444444укцукцукцукцitled4444-478Усна народна традиційна культура для України завжди відігравала вирішальну роль у збереженні мови, духовності, національної ідентичності й перспективи існування. Нині історія, як писав академік Іван Дзюба декілька років тому, дає Україні шанс самоздійснення, хоч і „надто складна комбінація сприятливих умов потрібна для його справдження”, бо „глобальна ситуація вносила і вноситиме свої істотні, часом геть несподівані, корективи і в перспективи розвитку національних культур, і в їхні „діалоги”, а тому необхідне „реальне освоєння всієї повноти культурної спадщини, перетворення її в актуальний чинник самоусвідомлення суспільства…”

AddThis Social Bookmark Button