English German Polish Spanish
Головна♦ Мовознавство ➤ ♦ Етнолінгвістика

Етнолінгвістика


Українські діалекти: статистичні дані по областям

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

imgonline-com-ua-Shape-Cf0kQXU25TrV0nМетою даного дослідження є вивчення сучасного поширення діалектів та рідковживаних слів української мови за допомогою математичних методів. 

 

Маю тебе в носі або як сварилися на Галичині?

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

imgonline-com-ua-Shape-bqYjteyru8GДесь до 70-х років в Галичині не використовувалися матюки, які прийшли на наші терени разом з  східними сусідами. І взагалі, вживання таких слів було не гоноровим і та людина,  яка зловживала ними падала  в очах односельців. 

 

«То ніякі не русизми», або Пора забирати позичене

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

Unti422242522525254442tled-1То ніякі не русизми. То давні українські слова, що їх ми свого часу позичили росіянам. Тепер настала пора повертати ці слова в нашу мову.
(Микола Лукаш)

 

Гуцульський говір

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

Untitle2552525252d-1Гуцульський говір досить добре описано в діялектології. Про нього писали (якщо награти лише головніші праці) укра¬їнський мовознавець В. Кобилянськмй, польський мовознавець Я. Янув, його описували в загальних курсах української дія¬лектології. Особливо цінні праці Б. Кобилянського, що вивчав цей говір на протязі багатьох років і видав дві праці "Гуцульський говір і його відношення до говору Покуття" та "Діялект і літературна мова". Пишучи в цій останній праці про її джерела, Б. Кобилянський подав цікаві інформації про те, як він збирав матеріяли із живих уст гуцулів.

 

Лексика пастухування

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

Untit5533535353535led-1Стаття містить історіографічний огляд проблем дослідження пастушої лексики, а також міжмовних і міждіалектних запозичень. Відзначено важливість дослідження лексики цієї тематичної групи, яка є культурним феноменом усього карпатського реґіону, який поєднує карпатські говори української мови (гуцульські, бойківські, закарпатські і лемківські) і південні говірки Малої Польщі, східні і центральні говірки Словаччини, моравські говірки чеської мови, а також румунську й угорську мови. Спільні риси матеріальної та духовної культури, укладу життя різних національностей, що заселяють карпатський ареал, зумови-ли наявність багатьох спільних рис у лексичній номінації. На прикладі пастушої лексики приведені карпатоукраїнсько-західнослов’янські лексичні паралелі у межах лексико-семантичних парадигм . Виділено 11 семантичних груп, зокрема, назви тварин і стад тварин, агентиви, локативи та ін.

 

Гуцульські говірки

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

Untittrterterterteled4tttttttttt444-478Гуцульські говірки називають ще східнокарпатськими: разом з буковинськими, середньозакарпатськими, бойківськими і лемківськими вони належать до карпатської групи говорів, що входить до пд-зх наріччя української мови.

 

Гуцульсько-бойківсько-лемківські лексичні паралелі

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

leksikagoclenУ статті здійснено аналіз гуцульсько-бойківсько-лемківських лексичних діалектизмів як джерела формування української літературної мови середини ХІХ століття в Галичині. Визначено типи та встановлено паралелізм функціонування зазначеного діалектного лексичного складу в літературній мові Галичини.

 завантаження...