Гуцульські говірки

Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

Untittrterterterteled4tttttttttt444-478Гуцульські говірки називають ще східнокарпатськими: разом з буковинськими, середньозакарпатськими, бойківськими і лемківськими вони належать до карпатської групи говорів, що входить до пд-зх наріччя української мови.

Гуцульські говірки поширені у пд-зх р-н Івано-Франківської обл., гірських (Вижницькому і Путильському) р-н Чернівецької обл. і в Рахівському р-ні на сході Закарпатської обл. На сході і пн сх гуцульські говірки межують - покутсько-буковинськими, на пн зх — з бойківськими, на заході — із середньозакарпатськими говірками. На півдні - румунською мовою, вклинюючись на Сучавщині в територію Румунії. Найбільше споріднені гуцульські говірки з покутсько-буковинськими та бойківськими.

Походження гуцульських говірок і причини виникнення їх меж досі остаточно не вивчені. Документальні джерела про історію цього краю сягають в основному XIV–XV ст. і майже відсутні за періоду Київської Русі (IX–XI ст.) і Галицько-Волинського князівства (XII–XIII ст.).

У літературі зустрічаємо поняття: Галицька, Закарпатська і Буковинська Гуцульщина. Крім цього, протягом сторіч частини Гуцульщини входили до складу різних держав, відповідно до того, куди належали Галичина, Буковина і Закарпаття. Незважаючи на ці обставини, всі частини Гуцульщини завжди єднала спільна матеріальна і духовна культура, спільний побут, звичаї, традиції, спільний говір, що виразно відрізняє Гуцульщину від сусідніх етнографічно-мовних регіонів.

Деякі дослідники на цій підставі робили хибні припущення про неслов’янське походження гуцулів (наприклад, Іван Вагилевич у свій час висунув саме таку теорію, яка, однак, не була підтримана іншими ученими; польський учений Ян Янів в одній із своїх праць висловив припущення про арумунське походження предків сучасних гуцулів; румунський історик Н. Йорга висунув гіпотезу ніби-то гуцули є зукраїнізованими румунами та ін.).

Проте, більшість дослідників поділяє думку, що територія сучасної Гуцульщини здавна була заселена праслав’янами, що гуцульські говірки генетично і практично протягом віків є говірками української мови.

Характерні особливості гуцульських говірок виявляються на різних мовних рівнях:

* фонетичному (обнижена артикуляція фонеми е в наголошеній позиції — клеан “клен”; ширша, дещо обнижена артикуляція фонеми и, що реалізується у звукові, наближеному до е — сеин “син”, же?ито “жито”; зміна а, рідше давнього йа після м’яких приголосних в ’е, ’и, ’і — бойе?тси, йе?вір, ш’інува?ти; вимова префікса ви- як ві- — ві?пити “випити”; відсутність вставного ль після губних — ро?бйу “роблю” (але робле?ний), збереження давньої м’якості р риба?рь, верьх і напівм’якості л — молоко?, ствердіння кінцевих -сь, -зь — цес, кріз і ць, сь у суфіксах — молоди?ца, хло?пскій; перехід м’яких приголосних ть, дь у кь, гь — к’е?шко “тяжко”, г’і?ука “дівка”; відсутність подовжених приголосних — з’і?л’е “зілля”, вимова груп приголосних: до хв як ф — фіст; дн як нн — блу?нний “блудний”; бн як мн — срі?мний “срібний”; тль, дль як кль, ґль — ве?ртл’уг - ве?ркл’уг та ін.);
* морфологічному (наприклад, закінчення -оу, -еу в орудному відм. одн. іменників жіночого роду — це?р’квоу, земле?у; збереження залишків форм двоїни — дві нозі?, дві йе?блуц’і; творення вищого ступеня прикметників за допомогою частки май — ма?й крашчий; наявність енклітичних форм займенників — ми, ти, си “мені, тобі, собі”; мні, мйи, нйи “мене”; си “себе”; дієслівні форми типу бере?т, несе?т; форми 3-ої ос. одн. і мн. дієслів другої дієвідміни з опущеним кінцевим -т, вони но?с’ие, сид’е?; форми умовного способу дієслів з часткою бих — ходи?у бих; минулого часу дієслів типу ходи?усме, -сте; майбутнього часу типу му ходити, рідше — буду ходи?ти; афікс -ся (з варіантами -си, -с’и, -сі) може стояти як у пре-, так і в постпозиції.

У гуцульських говірках поширені усічені кличні форми імен з пропущеним післянаголошеним складом — Ю! “Юрку!”, Пара?! “Параско!” та ін.


Не забудьте поділитись статею у соцмережах:


Теги:     гуцули      мова      говірка      культура

загрузка...

Прокоментувати:

blog comments powered by Disqus

Опитування

Який період історії для Вас є найцікавішим?
 
loading...

загрузка...

| НАШ YOUTUBE-КАНАЛ
| МИ в FACEBOOK«Спадщина Предків» - інформаційно-аналітичний ресурс, присвячений альтернативній історії, культурології, етнографії. Публікуємо матеріали у форматі просвітницьких, науково-дослідницьких та науково-популярних статей, нарисів тощо. Редакція не несе відповідальності за достовірність матеріалів, а також їх використання. Пам'ятайте: думка авторів може не збігатися з думкою редакції.