English German Polish Spanish
Головна♦ Духовна культура ➤ ♦ Традиціоналізм

Традиціоналізм


Традиція як основа буття та світогляду. Традиціоналізм нерозривно пов'язаний з ментальністю українського народу. Традиція лежить в самому серці його уявлень та способу буття. На протязі всього життя нас супроводжують ритуали народження, дозрівання, шлюбу, батьківства, смерті. Традиціоналістами були такі відомі культурні діячі, як Леся Українка, Іван Франко, Михайло Драгоманов, Тарас Шевченко та інші. Це філософія яка пропагує підхід до життя на основі історичних, культурних цінностей, глибоке розуміння Людини і Природи, шанування своїх витоків. 

AddThis Social Bookmark Button

Українська нація: хто ми?

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

chtomtСьогодні для визначення сукупності характерних ознак певної нації дуже часто вживають термін "менталітет", говорять про необхідність відродження "українського менталітету". Якими ж є українці? Яким є український менталітет? Які особливі риси української нації виявилися у певні періоди історичного розвитку? Що саме ми маємо відроджувати і наслідувати?

AddThis Social Bookmark Button
 

Людина і природа в традиції...

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

smallprirofdsdlisНі для кого не секрет, що минуле XX сторіччя можна назвати століттям екологічної кризи. Проблема повсюдного погіршення стану навколишнього середовища, спровокованої діями людини, без перебільшення вважається глобальною. Необхідно терміново шукати вихід із сформованої ситуації. Й ось парадокс: здавалося б, на нинішньому рівні науково-технічного прогресу людям не складає особливих труднощів розробити систему технічних пристроїв і пристосувань, необхідних для нейтралізації багатьох або більшості видів забруднення планети. Разом з тим реального, дійсно масового прагнення виправити становище чомусь не спостерігається. Так само як не спостерігається і прагнення цю ситуацію хоча б не погіршувати.

AddThis Social Bookmark Button
 

Слов'янська археологія та таємниці великої духовної спільноти

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

slovenmaopsТаємниці слов'янського минулого турбують не тільки наших сучасників. Вони були предметом значних наукових суперечок протягом усього 20 століття. У дослідженнях брали участь учені всіх країн слов'янського і не слов'янського світу, сперечаючись стосовно слов'янської історичної спадщини і критикуючи опонентів. 

AddThis Social Bookmark Button
 

Українські традиції: культ здоров'я

Друк
Рейтинг 4.9 з 5. Голосів: 8

zdorovja ukrtradУкраїнський народ з глибокої давнини цінує здоров’я як найвагомішу перлину життя і наші предки до свого здоров’я ставилися значно уважніше, ніж ми. Про це свідчать різноманітні порівняння, прислів’я і приказки: «Без здоров’я немає багатства», «Нема щастя без здоров’я» тощо. В основі древніх колядок, щедрівок є побажання здоров’я господарям, заповзятістю здорового способу життя виграють веснянки, петрівчані пісні, купальські, жнивні тощо. Ще в космології античності ідея світової гармонії формувалася саме через музику та спів, через той живий звук – носій повної інформації від людини до людини як позитивної, так і негативної.

AddThis Social Bookmark Button
 

ЦІННІСНІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

ukrrodynacinnВитоки української сім'ї простежуються на нашій території ще з доби раннього палеоліту (приблизно 200 тис. років до Хр.), а на думку М. Грушевського, чіткі форми сімейного союзу в Україні виразно виступають в індоєвропейську епоху. Хліборобське життя стародавніх українців впливало на родинний устрій. Осідлість, стабільний прибуток від праці на землі, чим переважно займалася жінка, робили матір головною особою родини і надовго закріпили тут елементи матріархату.

AddThis Social Bookmark Button
 

Василь Сухомлинський. Як виховати справжню Людину?

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 2

suhomlynskuyСухомлинський Василь Олександрович — дивовижна особистість, педагог-новатор, наш співвітчизник, який закінчив Полтавський педагогічний інститут. Складно переоцінити внесок цієї людини не лише в розвиток освіти, а й у формування суспільства. Василь Олександрович все своє життя невтомно працював на благо людей і в цій праці вбачав радість і мету життя.

AddThis Social Bookmark Button
 

ЗВИЧАЇ І ТРАДИЦІЇ - СКАРБ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Друк
Рейтинг 4.1 з 5. Голосів: 9

Untitl4444ed-1Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціяльна група має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками.

Але звичаї — це не відокремлене явище в житті народу, це — втілені в рух і дію світовідчуття, світосприймання та взаємини між окремими людьми. А ці взаємини і світовідчуття безпосередньо впливають на духову культуру даного народу, що в свою чергу впливає на процес постання народньої творчости. Саме тому народня творчість нерозривно зв’язана зі звичаями народу.

AddThis Social Bookmark Button
 

Сур’я

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

U5225525252ntitled-1“Сонечко лісове все живе любить!
Сонечко лісове твоє серце будить!…”
(Сур’я. З бесіди з Нею.)

— Була культура на Русі, коли сердечна любов була нормою життя, а не рідкісним винятком. Атмічна складова багатомірного організму людини включалася в її життя з народження. І стани гармонії і тонкості, в яких люди жили, дозволяли дуже швидко накопичувати цей безцінний потенціал душі.

AddThis Social Bookmark Button
 

ЕНЕРГІЯ РОДУ

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

Un4532523ttwwtwttw52titled4tttttttttt444-478Стає очевидним той факт, що для людини сьогодення дуже важливо відчувати зв'язок зі своїм родом. Багато особистісних і тілесних, і духовних проблем зникають, якщо цей зв'язок відновлюється. "Втрата коріння" або "забуття себе" - стали однією з найголовніших проблем людства. Хтось, для того, щоб вижити, був змушений відмовлятися від свого походження. Хтось волею випадку, або долі, був відрізаний від своєї родини або свого соціального середовища. Стали рідкісними раніше широко і ємко вживані поняття - "порода", "рід". У якийсь момент відбулося руйнування зв'язків - родинних, соціальних, етнічних. І це не могло не позначатися на стані розуму, на збіднінні духовного життя людей, тому як однією з найголовніших рис людини завжди була самоідентифікація, тобто розуміння свого місця, себе, розуміння, хто ти є. У сучасній культурі ми спостерігаємо сплеск інтересу до традиційних вірувань - як правило, за цим, насправді, стоїть пошук свого коріння...

AddThis Social Bookmark Button
 

РАДІСТЬ СОНЦЕПОКЛОННИКА

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

Un4532525252522525352titled4tttttttttt444-478Язичницьке світобачення незмірно ближче до осягнення вселенських таїнств, аніж пізніші книжкові релігії і філософські трактати. За глибиною проникнення в Сакральне воно випереджало і передбачало усі наступні наукові досягнення. На лице - дивне співзвуччя найдавніших міфів з новітніми уявленнями про Світобудову.

AddThis Social Bookmark Button
 

СВІТОГЛЯДНІ НАРИСИ ДОБРОСЛАВА ДОБРОВОЛЬСЬКОГО

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

dobroslavfoovЦі нариси написані у різний час, але скріплені єдиною червоною - оберігаючою ниттю.

Усі ми мимоволі наносимо багато болю іншим живим істотам, особливо непомітним, слабким і беззахисним. Не багато вони благають нас: Пощади! Зробиш ласку хоча б тим, щоб йдучи не згубити, не зламати, не розтоптати...

AddThis Social Bookmark Button
 

Сонячна онтофанічна сакральність українського народу

Друк
Рейтинг 0.0 з 5. Голосів: 0

Untit4rwrwwrrwwrwr42242442led-1Згідно з уявленнями наших предків, люди як “внуки Дажбога” (за “Словом о полку Ігоревім”) мають “сонячну” природу, солярно-астральне походження. Все життя людини пов’язане із сонцем, і народжується вона – йде “від сонця”, і помирає – “повертається до сонця”. Звідси й саме сонце набуває антропоморфних рис [Чорній С. Культ сонця в українських народних віруваннях // Визвольний шлях. – Лондон, 1980. – Кн.9. – С.1143 – 1144; заг. – С. 1139 - 1145].

AddThis Social Bookmark Button
 


Сторінка 1 з 2