СПАДЩИНА ПРЕДКІВ

Пошук
Шукати тільки по:

Пошук за Ключовими словами енеоліт

Всього знайдено 40 результатів.

Сторінка 1 з 2
1. Таємниці трипільських "біноклів"
(Праісторія/Трипільська культура)
... енеоліту, коли людина ще тільки вчилася обробляти бронзу і мідь, наші Предки виробляли шедеври композиційного мистецтва, які сьогодні є зразком довершеності. Вони не просто малювали, вони розкривали суть ...
2. Про трипільців і Україну як Батьківщину колеса
(Праісторія/Трипільська культура)
... Болгарії, (колишньої) Югославії, Угорщини, Греції та Туреччини. Ця епоха археологами названа мідний вік або енеоліт. Йдеться саме про європейські культури "мальованої кераміки" (їх азіатські родичі залишилися ...
Мало хто знає, що на півночі Африки вже багато століть проживають білі племена під загальною назвою амазиги - автохтони, корінний народ, який з'явився тут зодовго до всіх відомих завойовників - фінікійців, ...
4. Терношорська Лада - скельне святилище в Карпатах
(Матеріальна культура/Мегалітичні комплекси Карпат)
... ще в неоліті. Відомий український дослідник космогонії стародавнього суспільства В. Даниленко відзначав, що в західноанатолійських енеолітичних пам’ятках Чатал - Гуюка і Хаджилара домінують зображення ...
... так майже по всій Європі. Отже, переведемо дух. Наш спільний праслов’янський предок на території сучасної Росії-України жив 4500 років назад. Ранній бронзовий вік, або навіть енеоліт, перехід від кам’яного ...
... момент в історії енеолітичного населення Південної Європи // Археологія. – 1972. – № 6.  ...
... зони, був заселений сучасною людиною з епохи Верхній Палеоліт-Мезоліт (18—9 тис. до н. е.) [9, с. 8—38]. Поселення Верхнього Палеоліту використовувались аж до самого Енеоліту (4—3 тис. до н. е.), що свідчить ...
8. КІММЕРІЙСЬКІ СТЕЛИ ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ
(Праісторія/Кіммерійці)
... широко використовувалась людиною і в наступні часи саме у поховальних обрядах за доби і мезоліту, і неоліту, і енеоліту, і доби бронзи. Тобто, ця традиція дуже міцна. Саме за доби пізнього палеоліту виникає ...
... північ носіїв таких основних компонентів балканського походження, якими були ранньоенеолітична культура Кріш, а також пізніші – Боян і Гумельниця [1, с.163; 4, с.18; 5, с.172–197]. Історія дослідження ...
10. Бородінський скарб
(Матеріальна культура/Старожитності)
... на початку IIтис. до н. є. сталися колосальні зміни в житті давніх народів Старого Світу. У IV— першій половині IIтис. до н. є. землеробські енеолітичні культури змінюються культурами бронзового віку. ...
... формування системи релігійно-космічних уявлень епохи неоліту-енеоліту знаменують відкриття перед етнічним духом трипільців нових можливостей для його реалізації на основі виробленої попереднім історичним ...
...  Тут можна помітити паралельні борозенки різної товщини, вважається, що це календарні дати, оскільки в епоху енеоліту людина якраз починала займатися астрономічними спостереженнями. Голова дракона ...
13. КАМ'ЯНІ БАБИ - СТОРОЖІ УКРАЇНСЬКОГО СТЕПУ
(Матеріальна культура/Старожитності)
... кам’яних скульптур на території України сягає раннього етапу мідної доби (енеоліту, IV–III тис. до н. е.), коли в степовій зоні країни почали з’являтися перші племена скотарів (кімерійці, скіфи, половці), ...
14. Шумери і Трипільська цивілізація
(Праісторія/Трипільська культура)
... спорудам доби енеоліту у Месопотамії. За датуваннями Михайла Відейка, час існування Майданецького — 3500—3600 років до н. е. Традиційно вважається, що час заснування перших південношумерських міст-держав ...
... Ілів виявлено уламки глиняного посуду та знаряддя праці з кременю, що відносяться до доби енеоліту. Біля кількох зруйнованих курганів знайдено уламки глиняного посуду та зброя з кременю та каменю, що характерна ...
16. Антропологічні типи українців
(Етногенез/Антропологія)
... європеоїди. Ретроспективно можна дати антрополог. характеристику популяцій України епохи енеоліту - бронзи і навіть кам'яної доби. Щодо антропології українців, то ще у 1786 освічений (закінчив три університети ...
17. Святилища гори Смотрич
(Матеріальна культура/Мегалітичні комплекси Карпат)
... змістом до неолітичних-енеолітичних культур цього регіону. Як відомо, перші зразки культової скульптури Чатал-Гуюка (неоліт) були виготовлені ще з каменю, в той час як серію статуеток із Хаджилару в епоху ...
18. Трипільська культура на землях України
(Праісторія/Трипільська культура)
... енеоліту Археологічна культура доби енеоліту та початку бронзового віку (близько 5400−2750 рр. до н. е.). Свою назву отримала на початку ХХ ст. за місцем розкопок, які проводив у 1896−1998 рр. тоді ще ...
19. АНТРОПОЛОГІЯ ТРИПІЛЬЦІВ
(Етногенез/Антропологія)
... культури є проміжною між вихватинською серією і серіями черепів із поховань творців сусідніх енеолітичних культур, що свідчить про збільшення в антропологічному складі пізньотрипільських племен Північно-Західного ...
20. Язичницьке капище Кия на Старокиївській горі
(Матеріальна культура/Святилища України)
... державності. Збруцький ідол чудово відбиває саме цей важливий переломний момент в історії східного слов’янства, поєднуючи в собі архаїчні риси, що сягають землеробського енеоліту (богиня-Мати), з новими ...

Підписатись 
на публікації проекту: