Четвер
20 січ., 2022
     

Золота Орда: походження назви, історія, населення

Рейтинг 4.7 з 5. Голосів: 6

Історія Золотої Орди

Що таке "Золота Орда", коли і як виникла ця назва? Саме вона здійснила над давньоруськими князівствами те саме "монголо-татарське" іго і призупинила розвиток Київської Русі. Роглянемо детальніше історію "Золотої Орди", її походження, населення, джерела і факти.

Походження Золотої Орди

Перш ніж говорити про назву "Золота Орда", нагадаємо, що це середньовічна степова держава, котра виникла після того, як засновник Монгольської імперії Чингізхан розділив свою імперію, ще за життя, між синами. Землі в Поволжі, «оскільки вони знаходилися в найбільшому віддаленні від центру його імперії - в Монголії, Чингізхан, діючи відповідно до монгольського закону про успадкування, відписав своєму старшому синові Джучі. Але Джучі так і не встиг вступити у спадок, оскільки на початку 1227 року за кілька місяців до смерті свого батька помер», -  нагадує німецький монголознавець Бертольд Шпулер (1911-1990) в своїй книзі "Золота Орда". Монголи на Русі 1223-1502" (Bertold Spuler Die Goldene Horde. Die Mongolen in Rußland 1223-1502, 1943 р, перевидано 1965 р.). Тому першим фактичним правителем "улусу Джучі", який тепер більше відомий в історії як «Золота Орда», був син Джучі і, відповідно онук, Чингізхана Бату (в історії відомий як Батий)».

золота орда

Тривалий період золотоординські хани вважалися підлеглими по відношенню до великих ханів в Монголії. А розпалася «Золота Орда» до першої половини XV століття, коли на її місці утворилися Велика Орда, Ногайська Орда, Казанське, Кримське, Сибірське, а згодом частково на його території розташувалося і Казахське ханство. Правонаступниками золотоординських ханів після падіння Великої Орди стали вважатися кримські хани.

«Золота Орда» була державою, заснованою монгольськими завойовниками, проте основним населенням в ній були не монголи, а тюрки, а також фіно-угорський елемент. Населення «Золотої орди» також іменували татарами.

Як пише Бертольд Шпулер:

"під татарами в даному випадку слід розуміти народ, що складався з монголів і тюрків, просунувся за Чингізхана на Захід, де змішався з проживавшими там тюркомовними та фінно-угорськими народами і утворили нову тюркомовну спільність. Татарами нині називає себе і народ, столиця якого розташована в Казані. Верхні шари його спочатку складали монголи".

Також помітну роль в «Золотій орді» грали кипчаки (в давньоруських літописах - половці, в європейських джерелах - кумани) - ще один тюркомовний народ, який займався переважно кочовим скотарством і ремеслами. Антропологічно кипчаки були схожі до індоєвропейського типу, а деякі вчені, наприклад О.Трубачов, відверто називають їх давнім білим, арійським народом Причорномор'я. Увійшовши в «Золоту Орду», вони змішалися з монголами Чингізхана. Можливо, саме тому, деякі альтернативні історики не вважають "Золоту Орду" абсолютно монголоїдним населення.

Реконструкція половцівРеконструкція зовнішнього вигляду половця хана Буняка.

Бертольд Шпулер нагадує: «правом на спадщину влади в «Золотій Орді» володіли тільки нащадки Чингізхана по лінії Джучі... При цьому, народи, що прийшли в Кипчак (в давньоруських джерелах ця місцевість була відома як «Поле Половецьке», також іменували згодом і регіон, де розташувалася «Золота Орда»), розмовляли на двох мовах - монгольській і азербайджанській. Тому можна сказати, що явна кількісна перевага тюркомовних людей над монголами викликала процес поступового розчинення монгольської мови в тюркській. Власне тільки перші хани Золотої Орди, що народилися ще в Монголії, володіли цією мовою досконало, оскільки вона була їх рідною мовою".

Військо куманів і половців

Видання «Історія Казахстану» (2006 р.) Аманжолов Кузембайули і Єркін Абілов, що вийшло у Казахстані і рекомендоване для студентів вузів цієї країни, пише про улус Джучі (Золоту Орду) так:

"Населення Улус було поліетнічним. Власне монголів було незначно, основна їх маса залишалася в Монголії, на батьківщині. Ті, що опинилися в Казахстані були повністю асимільовані тюркомовним населенням. В осілих областях мешкали камські булгари (предки сучасних казанських татар), мордва, русичі, греки, хазари, алани. Більшу частину кочового населення становили кипчаки, в складі яких виникли нові об'єднання - наймани, киреї, уакі, конрат, аргини, кангли, мангити, кіят та ін.". Згадана «Історія Казахстану» взагалі називає улус Джучі - кипчацькою державою. Видання вказує: «Улуг Улус («Великий Улус ») - перше в історії централізована кипчацька держава».

Кипчаки реконструкція

Як самі монголи і тюрки називали "Золоту Орду"

І тепер власне про назву «Золота Орда». Вищезазначена «Історія Казахстану» зауважує: «Улуг Улус - держава, яка отримала в східних джерелах назву Ак (Білої) Орди, в давньоруських літописах - Золотої Орди». Відзначимо, що Біла Орда вважалася одним з двох крил ( «районів») улусу Джучі, поряд з Кок Ордою (Синьою Ордою). Біла Орда охоплювала західну частину сучасного Казахстану, Поволжя, Північний Кавказ, донські і дніпровські степи, Крим. Кок Орда включала територію сучасного центрального Казахстану з Сирдар'ю. Сама держава "Золота Орда" не називала себе ні «Золотою Ордою», ні «Білою Ордою» - перше найменування було прийнято у іноземців і вже в набагато пізніший період, а «Біла Орда» було назвою не держави, а тільки його частини, як вже було сказано «Біла Орда» - це позначення одного з крил - районів улусу Джучі.

Синя і Біла Орда на карті

Zolota Orda-3

Zolota Orda-2

Цитоване тут видання «Історія Казахстану» пише:

«Ак Орда» і «Кок Орда» позначали тільки політичні центри, ставки ханів, а сама держава називалася Улуг Улусом. Назва «Золота Орда» - штучна, тому не використовується нами... у всіх ярликах Золота Орда називається Улуг Улусом ( «Великим Улусом», на монгольському Улус означає державу, співтовариство людей, громаду; зауважимо принагідно, що сучасна Монголія називається Монгол Улус - тобто, буквально держава Монголія. - С.П.) і у тюркських істориків і в переказах народних ... ніколи не називається ордою ... Назва «Золота Орда» стала застосовуватися лише з кінця XVI століття»

Також зауважимо, вважається, що перше відоме використання «Золота Орда» для даного державного монголо-татарського державного утворення в давніх хроніках відноситься до 1565 року - воно з'являється в хроніці «Історія Казані» для опису «Улус Батия». До цього іноземці іменували «Золоту Орду» - Улусом Джучі, просто ордою, улусом, кипчацьким або половецьким степом, улусом Батия та Куманією (кумани, як уже говорилося, інша назва половців).

Куманія на карті


"Золота Орда" - звідки пішла назва

Але чому ж іноземці стали іменувати Улуг Улус, або улус Джучі, «Золотою Ордою»? Бертольд Шпулер пише в згадуваній вище книзі «Золота Орда. Монголи на Русі 1223-1502», що такою назвою золотоординська держава була зобов'язана пишності ханської ставки, а точніше ханської юрти. При тому, що саме по собі, без приставки «золота», слівце «орда» або «орду», «урда» - в перекладі з тюркської означає ставку хана чи іншої можновладної особи.

Отже, Бертольд Шпулер пише про ханську юрту, що дала назву «Золота Орда»:

«Монголи при вторгненні в Кипчак (тобто в т.зв. «половецький степ») привезли з собою свої традиційні юрти, які відповідали їх способу життя. Ці юрти мали у Монголії повсюдне поширення і відрізнялися характерною формою. Основу юрт становили сплетені по колу вербові гілки різної величини, що служили, правда, не завжди підлогою. Від підлоги або прямо від землі зводився каркас з переплетених одна з одною вербових палиць. Він будувався у формі купола так, щоб нагорі залишався круглий отвір для відводу диму, його накривали спеціальним наконечником (ковпаком). Усередині юрти були дерев'яні підпірки, які підтримували каркас з вербових прутів, що служив зовнішньою стінкою. Його обтягували білою або чорною повстю, яку герметизували вапном, білою глиною або кістковим борошном, щоб забезпечити водонепроникність житла. Потім стінки прикрашали різними малюнками. Юрти будувалися один раз і більше не розбиралися. Для перевезення їх просто ставили на вози, запряжені биками. (Між іншим, їх дорожні карети за формою дуже нагадували вози з встановлення на них юртами.)

Інтер'єр монгольської юрти

Таким чином, монголо-татари не зазнавали труднощів при переїзді з одного пасовища на інше. Коли вони прибували на місце, де планували залишатися довше - юрта знімалася з воза і ставилася на землю. При цьому вхід в неї, прикритий повстяною фіранкою, був орієнтований на південь. Внутрішнє приміщення розділялося стаціонарними перегородками так, що чоловіча половина розташовувалася навпроти входу, тобто в північній частині. Зліва від неї, якщо дивитися на південь, тобто в східній частині юрти, була жіноча половина. Поблизу юрти ставилися транспортні візки з припасами на них. У вельмож таких возів було дуже багато, а у жінок правителів їх налічувалося понад двісті. Розміри юрти залежали від добробуту її господарів і від їх потреб. Найбільші габарити мала юрта правителя, що призначалася для державних справ. У ній проходили аудієнції послів і підкорених князів, а також прийоми власного народу. Вона, за описом (арабського мандрівника і купця, який був у ставці «Золотої Орди») Ібн Батути (1304-1377), була воістину вражаючих розмірів і здалека нагадувала пагорб, який виблискував своїми золотими пластинами. Це і була та сама легендарна «золота орда» (тюркською «алтин орду», а по-арабськи «Куббат ад-Дахаб»), від якої отримала свою назву ця татаро-монгольська імперія.

Юрта золота орда

Внутрішнє оздоблення ханської юрти було воістину розкішним: дах підтримували чотири дерев'яні колони, облицьовані сріблом і золотом. Різьблені дерев'яні капітелі, що прикрашали колони і покриті тим же металом, приковували до себе увагу всіх відвідувачів. Трон правителя, який височів на п'єдесталі, виконаний з дерева, також покривало позолочене срібло. Ніжки, зроблені з золота, так само як і інші частини трону, прикрашали дорогоцінні камені і перли. Навколо трону групувалися стільці дружин, синів і інших родичів правителя. Та й сама «золота юрта» була оточена невеликими юртами, обтягнутими тканиною з бавовни або льону. Юрта дружин хана мала нагорі купол з позолоченого срібла».

Купол юрти

Титули ханів "Золотої Орди"

Державність «Золотої Орди» уособлював її володар. Бертольд Шпулер пише у своїй книзі:

«Справжнім титулом всіх владик «Золотої Орди» є позначення «хан», і воно є на будь-якій, в тому числі і найдрібнішій, монгольській монеті. Цікаво, що владика всієї об'єднаної імперії монголів позначався як «каан» ("хаган", "каган"  - "великий хан"), а правитель «Золотої Орди» мав титул просто - "хан". Однак дуже скоро до нього стали додавати епітет «законний» («аль-Аділ» - в перекладі з арабської «законний» або «справедливий». Звідси походить чоловіче ім'я Аділ (від «Адалан» - «справедлива дія»), яке вважається одним з найбільш шанованих мусульманських імен, оскільки воно було лакаб («епітетом») пророка Мухаммеда.).

До чого тут арабська ви спитаєте? Армія Чингізхана насправді не була мусульманами, у більшій степені центральним віруванням монголів був Тенгреїзм, але коли при хані Берке була проблема вибору віри - Берке став мусульманином, щоб встановити політичні зв'язки з мусульманським Єгиптом, однією з наймогутніших держав того часу. При хані Узбеку Золота Орда вже вважається великою мусульманською державою.  

Та повернемося до теми. Такі хани «Золотої Орди» як Менгу-Тимур, Тохта, Хизр і Орду-Мелек іменувалися саме так - «хан аль-Аділ» (законний хан, або могутній хан). Чимало золотоординських правителів обмежувалися в своєму титулі просто епітетом «аль-Аділ» (Менгу-Тимур і Тохта) або «аль-азам», тобто «наймогутніший», як, наприклад, Менгу-Тимур. Але зазвичай ці епітети слідували один за одним, позначаючи - цей хан є законним, справедливим і могутнім.

Монгольський хан

Починаючи з 1310-1311 років у титулі ханів «Золотої Орди» (в тому числі і на монетах) з'являється таке позначення правителя, як «султан». Воно є у ханів Тохти, Узбека, Джамбека і Булата (Пулада), і поєднується, зазвичай, з епітетом «аль-Аділ» і рідше «аль-азам». У 1342-1343 роках з'являється також титул «хаган», мабуть замість слова «султан», з додаванням «аль-Аділ» («аль-хаган аль-Аділ»), яке мали тільки Джамбек і пізніше Тохтамиш.

зірка давида токта
Срібний данг (монета) часів правління хана Токти

Нарешті, в період з 1389 по 1391 рік на закавказьких монетах Тохтамиша після його перемоги в цьому регіоні з'являється титул «Бахадур», який, однак, більше ніде не зустрічається (Бахадур - форма тюрко-монгольського почесного титулу «ба-гатур», означає те ж саме, що і батир у тюркських народів - лихий наїзник, сміливець, багатир). Титул «аль-малик аль-Аділ» замість «ас-султан аль-Аділ» застосовувався тільки ханом «Золотої Орди» Джамбеком і поряд з ним у 1371 - 1372 роках Тулук-беком. Першим, хто при карбуванні монет в титулі (лакаб) використовував приставку «Дін», був померлий у 1313 році хан «Золотої Орди» - Тохта, що послужило прикладом для багатьох наступних правителів. Вказівка ​​імені батька (по батькові) на монетах з'явилася лише у XV столітті. Так, 1424 року хан «Золотої Орди» Кучук-Магомед іменував себе Магомед ібн Тимур ас-султан аль-арам хан, тобто Магомед, син Тимура. Титул «падишах» на монетах зустрічається, але дуже рідко і лише на монетах без вказівки конкретного часу, що були викарбувані у 1310-311 роках, а також у 1315-1316 роках, і вживається майже тільки в письмових джерелах як загальне позначення правителя. Тут також можна знайти титул «падишах нику» ( «хороший владика»), що є дослівним перекладом старовинного монгольського титулу», пише Бертольд Шпулер.

Висновки

З усього прочитаного можемо зробити кілька висновків:

  1. Назва "Золота Орда" - штучна, вона не фігурує у жодних давньомонгольських джерелах і з'явилася у середовищі іноземців, котрі назвали так їх через юрти із золотими шатрами та срібним ковпаком, які відблискували в Степу на сонці і пересувалися на колесах - звідси назва "золота орда". Насправді ця держава носила назву Улуг Улус, який складався з різних улусів, у тому числі Улусу Джучі, який і був тою "Золотою Ордою", згаданої в історії.
  2. Золота Орда не була моноетнічною державою. Її з великою натяжкою можно назвати чистою, тобто корінною монгольською державою. Це було насправді об'єднання половецьких племен (яким деякі альтернативні історики все ж приписують на половину індоєвропейське, на половину тюркське походження) - кипчаків, кімаків, половців, куманів і навіть слов'ян з хозарами, асимільованих монголами Великого Улусу. Тому, насправді історично правильною була б назва - монголо-кипчаки, а не монголо-татари. Ця держава на давніх картах фігурує під назвою - Кипчак, також Куманія. 

1280px-State of Cuman-Kipchak 13. tr

Golden Horde flag 1339.svg
Прапор Золотої Орди

- Культурно-історичний портал "Спадщина Предків"

Використані джерела і література:

  1. Bertold Spuler Die Goldene Horde. Die Mongolen in Rußland 1223–1502 (1943).
  2. Аманжола Кузембайулы, Еркін Абіль - "Історія Казахстану" (2006)
  3. "History of Mongolia" (1999), B. Baabar

Не забудьте поділитись статею у соцмережах та вподобати нашу сторінку:blog comments powered by Disqus