English German Polish Spanish
Головна♦ Праісторія ➤ ♦ Біла Хорватія

Біла Хорватія


Біла Хорватія - середньовічна держава, яка дивеим чином випала з офіційної історії України, незважаючи на те, що була одним з найпотужніших племінних утворень докиївських часів. Білі хорвати взяли пряму участь в етногенезі західних українців (бойки, русини-лемки), а їх столиця знаходилася в Стільську (сьогодні село на Львівській обл.) - мастшабне городище в 250 га, справжній мегаполіс тих часів. Існує версія, що білі хорвати мали сарматське походження, були аланами. 

Етноґенеза галичан

Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

Unt45454itled-1В передгір’ях Карпат між Сяном та Збручем, між самими Карпатами і Волинню розкинулась територія, що тепер носить назву Галичина. Бурхлива історія та специфічний етнічний ґрунт витворили з її народу специфічний субетнос, з специфічним менталітетом, релігією, мовою, культурою. Та специфіка галичан неодноразово була предметом іронії самих галичан, а також і предметом насмішок, а то і ненависті з боку інших.І ким тільки не проголошували галичан – заблудшою частиною московитів, частиною польського народу, потомками готів, слав’янізованими кельтами чи навіть румунами. Не перестають давати спокою галичанам і по сьогоднішній день.

 

Білих хорватів топлять у ставку

Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

pikfkddaskdasdasdasdБіля міста Миколаєва на Львівщині є територія, що вже кілька десятків років інтриґує істориків. Тут розкинулися залишки Стільського городища – колись великого міста слов’янських часів. Торік городище отримало визнання – на його території створили заповідник. Але директор новоствореного заповідника й багаторічний дослідник Стільського Орест Корчинський б’є на сполох – замість докладати всіх зусиль до збереження, пам’ятку починають забудовувати.

 

Ранньосередньовічне місто Стільсько

Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

imgonline-com-ua-Shape-rpt0AHsfjPvUxОстанніх п’ятдесят років – важливий етап у вивченні складних процесів державотворення на південному заході Русі. Майже повна відсутність писемних джерел про цей край VIII–ХІ ст., схиляла багатьох учених до думки про те, що Галицька земля є досить пізнім політичним утворенням і її початки слід шукати не раніше, як у середині ХІІ ст. Спроби окремих учених, аргументовано опонувати цим твердженням зіштовхнулись з тенденційною критикою, радянської історіографії. Їх неодноразово звинувачували у спробі “удревнить историю Галича”, а з ним і Галицької землі [Котляр, 1985, с. 79].

 

Біла Хорватія за даними Багрянородного

Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 2

U24242424ntitled-2У 1927 році я мав честь розмістити на сторінках празького часопису Slavia статтю, в якій намагався пояснити походження назви "Біла Русь". Початково цим іменем називали не всю територію, населену білоруським племенем, а тільки її крайній західний кут, що розташований за течією ріки Білої, притоки Нарева, і мав свій політичний та економічний центр у місті Більську. Подібно до того, як Червона Русь отримала свою назву від імені міста Червена...

 

КАРПАТСЬКІ ХОРВАТИ В ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ РОЗВИТКУ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

Untit442242424led-1Напевно не потребує обгрунтування актуальність дослідження проблем історії України докиївського періоду, зокрема племінних князівств, які існували за межами Подністров’я і у Х ст. ввійшли до складу Київської Русі. Чи не найбільше дискусій та спекуляцій тривало і триває далі навколо ХОРВАТІВ. В українськiй та росiйськiй iсторичнiй лiтературi досi поширене етнiчне означення прикарпатських племен VIII-X ст. як БIЛИХ ХОРВАТIВ. Це непорозумiння викликане неправильною iнтерпретацiєю фрагментiв з трактату Костянтина Багрянородного “Про управлiння iмперiєю” ще вченими кiнця ХIХ - початку ХХ ст. З того часу хорватські, сербські, чеські та угорські вчені зробили певнi кроки, які у нас залишилися непоміченими. Сьогоднi ще залишаються прихильники локалiзацiї Бiлої Хорватiї у Карiнтiї, але бiльшiсть дослiдникiв локалiзують її бiля витокiв Одри, Нейси та Білої Ельстер, де ще у XIV ст. iснували автономнi хорватськi райони та збереглася хорватська топонiмiка.

 

Походження білих хорватів

Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

Unt555itled-1Те, що територію Прикарпаття в давнину заселяли племена білих хорватів, сьогодні є фактом історично доведеним. Приналежність хорватів до слов’янської людності регіону у VII–X століттях теж уже ні в кого не викликає сумніву. Проте незаперечним залишається й твердження багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, що представники цього етносу не завжди були слов’янами.

 

Червона Русь і Біла Хорватія

Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

Щодо поняття Галичини як “Червона Русь”, то вважаємо, що це визначення західних територій, заселених русичами, виникло на основі переосмислення в книжній культурі Русі назви “земля Червенських городів”, оскільки, начебто, центром її було місто Червен, проте його локалізація досі невідома (Я. Пастернак ототожнив його з с. Чермном на Грубешівщині, а Л. Леже – з с. Червоногородом Заліщицького р-ну Тернопільщини).

 

Біла (Велика) Хорватія - праукраїнське державне утворення

Рейтинг 4.0 з 5. Голосів: 4

Untукцукцукцук53453453цitled4444-478Одним із найбільш ранніх державних утворень, яке виникло після смерті Аттили, була українська держава західних горян (білих хорватів – жителів гір). Утворилася вона у середині V століття нової ери і проіснувала до кінця ІХ століття. ЇЇ засновником був Едікон – знатний скіф з оточення Аттили. Наступним князем хорватських русинів стає його син Отко – майбутній володар Риму, більш відомий в історії, як Одоакр. До нас дійшли імена й інших правителів. Це, зокрема, Добрента, Прибина, Коцеля.

 


RSS канал Спадщина Предків Facebook Спадщина Предків Vkontakte Спадщина Предків Телеграм Спадщина Предків Twitter Спадщина Предків Instagram Спадщина Предків Flickr Спадщина Предків

Опитування

Який період історії для Вас є найцікавішим?
 

loading...