English German Polish Spanish
Головна♦ Етногенез ➤ ♦ Антропологія

Антропологія 


Антропологія - це біологічна наука, яка вивчає тілесну природу людини, її походження і подальший розвиток, близько стоїть до суспільних наук, також наука про походження й еволюцію людини, утворення людських рас. Як самостійна наука сформувалася в середині XIX століття. Основні розділи антропології: морфологія людини, вчення про антропогенез, расознавство. Засновником же власне української антропології став Хведір Вовк (1849 – 1918), який був послідовником французької антропологічної школи.  Згодом антропологія на довгий період в Україні була як наука забута і лише згодом відродилася завдяки таким вченим як: І.Підоплічко, В.Дяченко, Є.Данилова, Р.Старовойтова та С.Сегеда.

AddThis Social Bookmark Button

Антропологічний тип українця: зовнішність і характер нації

Друк
Рейтинг 4.2 з 5. Голосів: 10

Untitlerwwrweerqwerd-1На заході — самі "чорняві", а на півдні — самі життєрадісні. При описі українців часто вдаються до старого звичного стереотипу — "чорні брови, карі очі". Але якщо уважно придивитися, це кліше давно застаріло: серед наших співвітчизників зустрічаються русяві й чорняві, кароокі і ясноокі представники українських земель. З допомогою антропологів і психологів ми виділили сім основних типів зовнішності українців і з'ясували, якими рисами характеру вони володіють.

AddThis Social Bookmark Button
 

Походження українського народу

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

spadetnofejЗ давних  давен люди цікавилися своїм родоводом.  Походження відігравало вирішальну роль у твоєму становищі у суспільстві, впливало на спосіб життя. Але родовід народу не менш цікава тема і  у цій статті ми пропонуємо вам ознайомитись із походженням українського народу.

AddThis Social Bookmark Button
 

Антропологічні типи українців

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

antropology-ukraineКожний народ має три основні корені своєї величезної безписемної історії - антропологічний, лінгвістичний, культурний (або ентографо-археологічний), в яких часто відображені етнічні процеси у вигляді лінгвістичних, культурних, антропологічних більш ранніх субстратів, асимільованих іноетнічних компонентів і їх пізніших нашарувань. Необхідно все це вивчити й узагальнити, спираючись на дані археології, етнографії, антропології, потім перейти до всього комплексу проблем. Особливо важливо дати етнічне визначення. Це можна зробити ретроспективним методом, ідучи послідовно від сучасності в більш давні епохи, виявляючи різні етнічні компоненти у лінгвістиці й гідроніміці, археолог, культурах, антрополог. матеріалах.

AddThis Social Bookmark Button
 

Антропологія трипільців

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

trypillyaarcjАнтропологічні риси творців Трипільської культури

Антропологічний склад людності раннього етапу трипільської культури залишається невідомим внаслідок відсутності вихідних даних – кісткових решток. Що ж до середнього періоду, то він представлений передусім краніологічною серією із Більче Золотого, чоловічі черепи якої характеризуються видовженою формою мозкової коробки, помірним розвитком м’язового рельєфу, середнім нахилом лоба, вузьким і низьким ортогнатним обличчям, добре профільованим в горизонтальній площині, низькими орбітами, виразним випинанням носа.

AddThis Social Bookmark Button
 

Антропологічний тип автохтонів Європи та їхня мова

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

Un42244224titled-3Вступ до курсу досліджень передісторичних етногенетичних процесів у Східній Європі і Азії

Якого антропологічного типу були автохтони Європи встановити непросто. Тут тільки треба звернути увагу на одну особливість. У більшості людей земної кулі волосся темне, і лише на північному заході Європи переважають люди зі світлими очима та білявим або рудим волоссям. (Харрисон Дж., 1968, 188). Світлопігментований європеоїдний тип в Східній Європі переважає серед населення Прибалтики, серед мордви-ерзі та серед комі-зирян (Марк К.Ю., 1965, 29, 30; Марк К., 1975, 13). Світле волосся успадковується приблизно як рецесивна ознака, контрольована одним геном, хоча інколи він проявляється у гетерозігот (Харрисон Дж., 1968, 190). Те саме стосується і блакитних очей. Таким чином, для наслідування світлого волосся і блакитних очей в переважній більшості випадків необхідне поєднання двох однакових генів. При метисації світловолосих і блакитнооких з темноволосими і чорноокими потомство в більшості випадків буде мати темне волосся і карі очі. Тому світловолосе і блакитнооке населення могло зберегтися тільки в регіоні свого первісного поширення. Таким чином, можна припустити, що носіями свідерських традицій були люди нордичного типу, які просунулися аж до Волги. Правда, Алексеєв припускає можливість посвітління північних європеоїдів внаслідок переходу рецесивних генів у гомозіготний стан. Певне значення могли також мати адаптивні властивості світлої пігментації в умовах зниженої інсоляції (Алексеев В.П., 1974-1, 209-210). Але оскільки подібні процеси не мали місця на півночі Канади, то і в Європі їх імовірність дуже мала.

AddThis Social Bookmark Button
 

Антропологічні особливості підкарпатських русинів

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

twtwwttwtUntукцукцукцукцitled4444-478Ведучи мову про етнічну історію та походження корінного етносу – русинів-українців краю, слід особливо виділити капітальну працю Івана Гашпара «Антропологія восточних славян из особливою увагою на подкарпатских русинов», надруковану в журналі «Зоря» (1943). Стаття, написана угорською мовою з резюме на місцевому діалекті, заслуговує спеціального дослідження, у своїй роботі ми вкажемо лише на окремі моменти, пов’язані з антропологією закарпатських русинів-українців.

AddThis Social Bookmark Button
 

Антропологія гуцулів

Друк
Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 1

Untitledrrwrwwrwrrwrw4tttttttttt444-478Походження назви етнографічної групи українських горян - гуцулів - ось уже понад півтораста літ привертає увагу численних як вітчизняних, так і чужинських дослідників. За поясненнями нерідко ховалися політичні амбіції, а за ними - і посягання на українські землі Гуцульщини. Наприклад, деякі румунські дослідники, виводячи назву "гуцули" від румунського кореня, намагалися доводити, що гуцули - це, мовляв, зукраїнізовані румуни, яким потрібно повернути рідну румунську мову. Так само серед польських дослідників траплялися такі, що вважали гуцулів зукраїнізованими поляками.

AddThis Social Bookmark Button