П'ятниця
27 трав., 2022
   

Ukrainian English Polish

Іван Франко. Сотворення світу (1918)

Рейтинг 4.2 з 5. Голосів: 10

Сотворення світу Івана Яковича Франка

"Усе те, в що досї вірило ся як в неоспориму,
бо самим Богом обявлену правду, розсипаєть ся в порох" (І.Франко). 

 "Пам'ятайте, мої други, ширіть скрізь і все Правду, і ніщо більше, як Правду
Бо хоча Правда зразу усім гірка, так все-таки згодом, 
вона скрізь бере верх, й стає солодкою спасителькою людства..." (І.Франко)

"Сотворення світу" - найнебезпечніший твір Франка. Таким вважали свого часу непримітну на перший погляд брошуру „Біблійне оповідання про сотвореннясвіту в світлі науки". Вона настільки шокувала галицьких клерикалів, що брошуру просто знищили.

Насправді наукової праці під титулом "Біблійне оповідання про сотворення світу в світлі науки" в Івана Яковича Франка (1856-1916) немає. Не було й праці "Сотворення світу". У першодруку (часопис "Новий громадський голос", 19051, ч. 2-7, 9, 12-14, 18) ця студія мала назву "Поема про сотворенє сьвіта". Такою назвою Франко акцентував на введеному до тексту статті перекладові старовавилонської поеми про створення світу "Інума Іліш". Ця поема, на тверде переконання вченого, була первовзором двох біблійних оповідань про створення світу у першій книзі так званого Мойсеєвого П'ятикнижжя.

Під цією ж назвою – "Поема про сотворенє сьвіта" – редакція "Нового громадського голосу" здійснила того ж 1905 року окреме видання накладом 200 (за іншими даними – 500) примірників. За цим окремим виданням дослідження Франка передруковано у 50-томному зібранні його творів (1982, т. 35, с. 266-300), через 77 років після першої публікації. Незначний тираж 35-го тому (6750 примірників) і маса наукових праць, вперше поданих у багатотомному зібранні, зробили "Поему про сотворення світу" майже непоміченою, вона ніби загубилася і лишилася доступною лише вузькому колу фахівців. Навіть львівська газета "За вільну Україну" у матеріалі "Вищий сенс його мислі" (21 серпня 1993 р.) помилково твердить, що ця праця Франка не ввійшла до 50-томного академічного видання творів мислителя.

"Поема про сотворення світу" має цікаву і багато в чому не з'ясовану наукою історію та непроминальне наукове й ідеологічне значення.

Нині ця праця І. Франка виходить під назвою "Біблійне оповідання про сотворення світу в світлі науки". Таку назву їй дав доктор філософії професор Олександр Сушко. Він згадує: "В тім часі я мешкав в його домі й працював разом з ним в одній і тій самій кімнаті (почавши від 1902 р.)". За подарованим самим Франком примірником окремого видання професор О. Сушко після смерті Івана Яковича здійснив 1918 року друге окреме видання в Канаді. Кошти, 1600 доларів, спонсорував український робітник-чорнороб у Канаді Іван Ковалюк. Професор Сушко, даючи нову назву (під якою цю працю Франка передруковуємо і ми), зробив посторінковий науковий апарат – бібліографію і коментарі, подав доречні документальні ілюстрації (всього 46 репродукцій!), карту стародавнього Сходу і халдейську карту світу, й написав до них пояснення, дав назву І-VII розділам (у Франка вони без назви) і написав "останній абзац VII розділу та "Закінчення". Франків текст закінчувався реченням: "Політика грала значну роль не лише в творенні людських відносин і законів, але також у творенні небесних богів". Таке втручання у текст справі не зашкодило. З одного боку, для науковців професор подав наукову літературу, що з'явилася після написання "Поеми про сотворення світу" і до 1918 року, а з другого – видання одразу набуло науково-популярного характеру, стало доступнішим і зрозумілішим широкому загалові, хоча й Франко цілком свідомо писав так, аби зміст був зрозумілий гімназійній молоді. Саме вона була адресатом Франкової праці.

Видання Івана Ковалюка – Олександра Сушка побачило світ 1918 року в столиці канадської провінції Манітоба – місті Вінніпезі. Перевидання було зроблено в Канаді 1984 року видавцем Славином Яворським, і тільки у 1993 році за підтримки газети "За вільну Україну" Іван Піснюк перевидав "Сотворення світу" у Львові. Через мізерні тиражі ці видання загальноукраїнською подією не стали. Ксерокопію видання 1984 року мені подарував відомий журналіст, мій колишній студент Олексій Березенко. Оригіналу канадського видання у Києві я не знайшов. Але на моє прохання відгукнувся Генеральний консул України в Торонто Ігор Лосовський і передав копію канадського видання 1918 року. Принагідне висловлюю обом свою вдячність за безкорисливу допомогу.

Наклад першого львівського видання 1905 року був знищений. Його викупили і спалили. У передмові до видання 1918 року професор Сушко про це повідомляє натяками і досить туманно: "Написана ним (І. Я. Франком. – В. Я.) студія видалася нашим наскрізь склерикалізованим народним провідникам так радикальною, що напечатати її відважився лише "Н. Г. Г." ("Новий громадський голос". – В. Я.), та і він, боячись переслідувань можних міра сего (підкреслення тут і далі мої. – В. Я.) надрукував її окремою книжкою усього ледве в кількох сотнях примірників.

Поява книжечки викликала серед нашого відсталого суспільства велике порушення. Серед попів закипіло, як у гнізді шершенів, а старші наші "інтелігенти" вважали за відповідне заховати про "страшну" книжечку гробову мовчанку – й за всяку ціну не пустити її в руки гімназіальної молодіжі. Вкінці ж – попи упали на "спасенну" гадку збутися "ворога" за одним махом: – "тихесенько, без гомону" вони викупили усе невеличке число надрукованих примірників – й спалили їх... (Та був і замах на Франка. – В. Я.)

В оборону болючо покривдженого письменника не відважився ніхто підняти голосу... І се він відчув незвичайно діймаюче... Зараз після того й попав він в глибоку меланхолію, яка згодом і розвинулась в страшну і невилічену недугу". Отже, Сушко пов'язує початок відомої нам хвороби Франка саме із публікацією "Поеми про сотворенє сьвіта", якось натякаючи, що та хвороба була спровокована ззовні, що параліч рук і провали пам'яті, які ми традиційно пояснюємо перепрацюванням, перевтомою, мають якесь інше походження. Тобто, Франкові померти допомогли, до того ж у тривалих і тяжких муках.

У "Передньому слові" до "Нарису історії українсько-руської літератури" І. Франко 10 квітня 1910 року засвідчив:

"Позбавлений свободи обох рук від кінця квітня 1908 р. я мав утруднену всяку духову роботу і користуванє книжками не тільки сею фізичною безвладністю, але ще більше може психічним неспокоєм (подальші слова до друкованого тексту "Переднього слова" І. Франка не ввійшли з волі К. Беднарського. – В. Я.), який спричинив мені слух, створений на голоси духів. Сей надзвичайний дар, одержаний мною з волі Провидіння, робив мені неможливим усяке думання..."

Сьогодні виникає питання, чий то "дар"... І чия куля проспівала над вухом Франка.

Автор допису: Василь ЯРЕМЕНКО

sotvorennia-svitu-franko

Завантажити
Поділитись статею у соцмережах:


Підписатись на електронну розсилку нових матеріалів:

blog comments powered by Disqus