Середа
17 лип., 2024
     

Ukrainian English

Михайло Грушевський. Історія України-Руси (в 10 томах)

Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 4

Історія України-Руси Михайла Грушевського

Історія України-Руси — 10-томна монографія Михайла Грушевського. Головна праця його життя. Містить виклад історії України від прадавніх днин до другої половини XVII століття. Писалася з перервами протягом 1895–1933 років. Справила вплив на формування української історіографії нового часу. У першому томі висвітлюються соціально-економічні, політичні та культурні процеси, що відбувалися на території України з найдавнішого часу до початку XI ст. Для істориків, археологів, етнографів, філологів та усіх, хто цікавиться історичним минулим України.

Своїми працями «Історія України-Руси» Грушевський здійснив концептуальну революцію. Він довів безперервність історії українського народу від часів Київської держави й донедавна, а також, що український народ, як і всі інші слов’янські народи, має своє власне коріння, а єдина російська історія і єдина "русская" народність — це лише міф.

Пропонуємо збірку усіх томів "Історія України-Руси", з якими ви можете ознайомитися на нашому сайті читаючи онлайн або завантажити за вказаними нижче посиланнями.


М. С. Грушевський. Історія України-Руси.

 1. М. С. Грушевський. Історія України-Руси. Том 1. У першому томі висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території України з найдавніших часів до початку XI ст.

 2. М. С. Грушевський. Історія України-Руси. Том 2. У другому томі аналізується міжнародне становище, політичний та економічний розвиток Київської держави, окремих її земель — Київської, Турово-Пінської, Чернігівської, Переяславської, Волині, Побужжя, Галичини, Угорської Русі, а також Степу в XI—XIII ст.
 3. М. С. Грушевський. Історія України-Руси. Том 3. У третьому томі висвітлюється історія Галичини та Волині від утворення тут держави князя Романа Мстиславовича до загарбання значної частини території Польським королівством,⁣ а також становище Наддніпрянщини за умов панування золотоординських ханів.
 4. М. С. Грушевський. Історія України-Руси. Том 4. У четвертому томі висвітлюється політична історія українських земель у складі Великого князівства Литовського та королівства Польського протягом XIV — середини XVI ст. (до 1569 р.).
 5. М. С. Грушевський. Історія України-Руси. Том 5. У п'ятому тому подається загальний огляд суспільно-політичної еволюції українських земель у XIV—XVII ст., розглянуто станові групи населення (шляхта і магнати, селянство, міщанство, духовенство), історія місцевого та церковного врядування, виникнення греко-католицької церкви.
 6. М. С. Грушевський. Історія України-Руси. Том 6. Шостий том завершує другий цикл фундаментальної серії, присвячений литовсько-польській добі. Простежується розвиток міського ремесла й сільського господарства, торгівлі, національних відносин, культури й побуту від часів інкорпорації українських земель до складу Великого князівства Литовського й Речі Посполитої до 20-х рр. XVII ст. — часів Козаччини. Особливу увагу приділено питанням освіти, створення братств, боротьби з унією.
 7. М. С. Грушевський. Історія України-Руси. Том 7. Сьомий том розпочинає третій цикл «Історії України-Руси», присвячений часам козацьким. У ньому розповідається про початки козацтва від кінця XIV ст. до початку XVII ст., коли воно перетворюється з чисто побутового явища у суспільно-політичний стан, стає на чолі національно-визвольних змагань українського народу. У томі висвітлюються ключові події першої чверті XVII ст., участь козаків у релігійній боротьбі, Хотинська війна і відновлення православної ієрархії 1620—1621 рр., морські походи та військові дії гетьмана Сагайдачного проти турків і татар. Йдеться про зв'язки козацтва з київським культурно-громадським рухом цього часу, який очолювали митрополити Йов Борецький і Петро Могила.
 8. М. С. Грушевський. Історія України-Руси. Том 8. Восьмий том «Історії України-Руси» М. Грушевського, присвячений другій чверті XVII ст., складається з трьох частин. Перша — охоплює 1626—1638 рр., від Куруківської кампанії, що не виправдала планів і надій козаків перших десятиліть цього століття, до поразки під Кумейками. У другій частині розповідається про українське життя за часів так званого "золотого спокою" (1638—1648) та початок Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. В третій частині висвітлюється перебіг подій у перші два роки Хмельниччини (1648—1650), дається оцінка Зборівської угоди між Україною і Польщею.
 9. М. С. Грушевський. Історія України-Руси. Том 9 Книга 1.
  М. С. Грушевський. Історія України-Руси. Том 9 Книга 2.
  Дев'ятий том висвітлює події Хмельниччини 1650—1657 років. Перша половина цього тому охоплює період від 1650 р. (похід на Молдову) до 1654 р. (Переяславська умова). Друга половина цього тому висвітлює події Хмельниччини від 1654 р. (після Переяславської умови) до 1657 р. (смерть Б. Хмельницького).
 10. М. С. Грушевський. Історія України-Руси. Том 10. В останній книзі десятитомника «Історія України-Руси» Михайла Грушевського охоплено період від 1657 року (після смерті Богдана Хмельницького) до подій 1658 року (Гадяцька угода). Простежується історія оформлення шведсько-українського союзу, висвітлюється бунт Пушкаря, розповідається про відновлення кримсько-українського союзу, про конфлікт з Москвою і Гадяцький договір.
 11. М. С. Грушевський. Історія України-Руси. Покажчик імен. Покажчик освітлює всі особові імена, що згадані в десятитомній «ІУР» М-ла Г-го. До імен, які згадуються частіше ніж 15-20 разів, додано короткі вказівки про події чи про інших осіб, у зв»язку з якими вони згадуються.
 12. М. С. Грушевський. Історія України-Руси. Географічний та етнічний покажчик. Покажчик містить назви населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, історико-етнічних земель, орографічних, гідрографічних об’єктів, мікротопоніми. Відображено адміністративну структуру світського й церковного устроїв на українських землях, включено етноніми – назви племен, народів, народностей, субетносів та їхніх представників; населення територій, міст, містечок, сіл тощо.

© Портал SPADOK.ORG.UA


Долучайтесь до спільноти та діліться публікацією у соцмережах:

Підписатися на Twitter та Viber