СПАДЩИНА ПРЕДКІВ

Пошук
Шукати тільки по:

Пошук за Ключовими словами рада

Всього знайдено 50 результатів.

Сторінка 1 з 3
1. ТРИЗУБ: ЗАКОДОВАНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД НАШИХ ПРЕДКІВ
(Головний/Народні символи і обереги)
... Центральна Рада пояснила його прийняття тим, що це є знак князівської влади і спадкоємності української державної традиції. Однак, починаючи від розпаду Київської Русі і до 20 століття його використовували ...
2. Походження українського народу
(Етногенез/Антропологія)
... набагато раніше, на зламі XVI—XVII ст., коли каталізаторами цього процесу виступили, як відзначає Я. Дашкевич, загроза фізичного винищення з боку Степу, польське національне гноблення і внутрішня зрада ...
... – це: 1. Коло, Віче, Рада, самоврядування – без цього звичай вмирає. 2. Звичай творився багато століть, він охоплює уявлення, знання і вміння народу. 3. Теоретичні джерела Звичаю живляться усною ...
4. ЯЛИНА В НАРОДНІЙ МАГІЇ І ОБРЯДАХ
(Головний/Народна магія)
... шлюбу. Навколо нього водили танок, намагаючись потрусити. Адже скільки впаде додолу квітів – стільки може бути дітей у пари. В кінці весілля «деревце» «виграють» – дружба «деревце» викрадає і вішає на ...
5. Шумерські мовні відповідники у сучасній українській мові
(Відділ мовознавства/Мова і писемність)
... Радіти, поРа, поРатись ( працювати, орієнтуючись у часі, по сонцю ),віРа, вчоРа, позавчоРа, завтРа, післязавтРа, пРадавні часи ( часи, коли було лише сонце?), пРащур ( перша людина ? ), Раптом ( несподівано; ...
... лінією: ніхто з чоловіків не міг на неї претендувати. Ця традиція брала початок із прадавніх часів і тривала до козацької доби. Що ж цінували в український жінці значно більше за вроду? Відповідь ...
... что он был среднего роста, лет 40 — 42: на его лице лежала печать глубокого страдания, большие серые глаза светились необыкновенной добротой; темнорусые, жидкие волосы были зачесаны на одну сторону; длинные, ...
8. Кохання в житті Тараса Шевченка
(Головний/Тарас Шевченко)
...  Княжні Варварі Рєпніній присвятив Шевченко поему «Тризна». Душе с прекрасным назначеньем Должно любить, терпеть, страдать; И дар Господний, вдохновенье, Должно слезами поливать. Для вас ...
... розпочалася при зборі і вивченні матеріалів для диплому “Орнаменти прадавнього Мізина”. Цю тему, як виняток, затвердили мені в деканаті Художньо-графічного факультету Інституту ім. Герцена, в Петербурзі. ...
... у 954 р. Причиною походу була, очевидно, відмова останніх від платежу податі. У Німеччині надавали великого значення цьому походу, про що свідчить участь в ньому герцога Конрада Лотарінгського. Приборкання ...
11. Білих хорватів топлять у ставку
(Праісторія/Біла Хорватія)
... ділянки у селі Стільсько сільська рада та Миколаївська РДА передали у приватну власність мешканцю міста Миколаєва Львівської області Ігорю Борисовському. На території заповідника можна було посадити ...
... до новітньої пори прадавніх (первісних) уявленнях про позатілесне перебування ду- ші під час сну й небезпеку, яку для неї становить “зустріч” із душею померлої людини27 . Прикладів різних охоронних звичаїв, ...
13. ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ НА ПОКУТТІ
(Головний/Поховальні звичаї та обряди)
... уявленні прадавніх українців / Яковлєва О. // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 3. – С. 78–85.    ...
14. ШУМСЬКЕ ГОРОДИЩЕ
(Матеріальна культура/Городища)
... В Шумську ймовірно знаходився будинок старійшини, що виконував і функції жерця. Комплекс в Шумську складається з трьох функціональних частин: 1) так звані святині 2) "Крада велика" для кремації і могильник ...
15. Козацька медицина
(Праісторія/Козацтво)
...  Пластуни на Січі мали свій окремий курінь. Вояцька наука їхня була особливою. У густій траві пластун підкрадався до ворога, видивлявся, що потрібно, і непомітно повз на свою територію. Для такої служби ...
... до нього зверталися за порадами ряд науковців, літераторів і журна­лістів. Так, С. Болотніцький із Станіслава в листі до письменника від 24 квітня 1896 р. просив подати йому опис краю, людей, їх спосіб ...
... 1938, с.400]. Як правило, припускається, що даний білінгвізм серед прадавніх племен був породжений причинами різноетнічного походження  жіночої та чоловічої фратрій, коли фратрія "А" віддавала заміж ...
18. З історії походження назви "Сколе"
(Історико-культурні області/Бойківщина)
... може призвести лише ігнорування Санскриту. Бо із поданого вище значення видно,що СКОЛЕ-це була справжня ШКОЛА наших вірувань у формі храмів із прадавніми праукраїнськими астральними знаками від найдавніших ...
... на місце поховання. Про це, зокрема, свідчила різка зміна клімату: замість 40-градусної спеки влітку став йти сніг. 19 серпня 2014 року стало відомо про те, що Рада старійшин Республіки Алтай вирішила ...
20. Весільний рушник – символи та їх значення
(Головний/Весільні звичаї та обряди)
... роси, що символізують запліднення. В орнаменті лілею може доповнювати знак, подібний до хреста. Він є магічним та несе в собі благословення пари на утворення сім’ї, оскільки ще з прадавніх часів хрест ...

Підписатись 
на публікації проекту: