П'ятниця
19 квіт., 2024
     

Ukrainian English

Свастика в культурі слов'ян

Рейтинг 4.2 з 5. Голосів: 17

історія України

Правостороння свастика

Свастика за часовою стрілкою

 

Свастика з обертанням ЗА ГОДИННИКОВОЮ стрілкою, ПОСОЛОНЬ (правостороння свастика, 卍) – це рух Сонця, дія, пошук, відкриття, творчість, символ чоловічого начала, запліднення, експансія, воїнство — її використовували індіанські племена, зображали на статуях Будди, така була на на печатці Карла Великого, зустрічається на кераміці Месопотамії.

Буддійська свастикаБудійська свастика в культурі Тибету

Свастика в МесопотаміїСвастика на кераміці Самарської культури, Месопотамія

Лівостороння свастика

Свастика проти годинникової стрілки

Свастика з обертанням ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ стрілки (лівостороння, 卐) - симвролізує самозаглиблення, охорону, захист, мудрість, духовність - цей тип поширений в храмах Індії, у Давньому Римі та Греції, Крито-Мінойській і Трипільській цивілізаціях, такі свасті зображали на писанках, ритуальних короваях, у вишивці, на посуді, будинках, обладунках.

Свастика в ІндіїСвастика в Індії

Свастика на давньогрецького шоломіСвастика на шоломі елліна

Свастика в Трипіллі і на КритіСвастика в Трипільській (зліва) і Критській кераміках.

Значення свастики

Як вдало зазначає автор культової книги "Свастика - священний символ" Р. Бандасаров, насправді в культурах древності не було чіткого розмежування на "ліву" чи "праву" свастики. Застосовували різні варіанти. У християнстві, наприклад, відразу обидва:

Свастика на одязі священнослужителяЛівостороння і правостороння свастики на ритуальному вбранні священнослужителя християнської церкви

Власне, у древні часи не було того чіткого розмежування на "добро " і "зло", яке ми знаємо, усе було священним - і небесний, і підземний світ. Розмежування на "чорне" і "біле", на "бісів" і "ангелів" з'явилося значно пізніше, щоби розділити та виокремити суспільство.  

Свастика на вишивці слов'янСвастика в народній вишивці слов'ян

З санскриту "свастя" перекладається - "Всесвіт з тобою" - "сва з тя", тобто: будь з Богом. Це захисна формула. Особа, що використовує священний знак з доброю метою, знаходиться під захистом Богів. Привітання «Свастя!» було традиційним для аріїв, подібно до «Мир вам!», «Бог з тобою!» чи «Доброго дня!». Наприклад, читаємо в індоарійській Бгаґавад-Ґіті:

«До Тебе боги припадають із вигуком: Свасті! Тебе святі ріші благають: рятуй від напасті!».

Проте в масовій свідомості свастика викликає зовсім інші асоціації. У ХХ ст. символ свастики отримав негативне значення у зв'язку з використанням його нацистами. У 1945 році Радянський Союз заборонив використання всіх форм свастики в Німеччині. Так свастика на довгі роки стала "ізгоєм" по цілому світу.

Свастика в культурі

Перший протосвастичний орнамент виникає ще в добу палеоліту, його чітко можна побачити на так-званому "Мізинському браслеті". Цей орнамент отримав назву - мізинський орнамент.

mizynskyi-braslet

В період Трипільської цивілізації він виділяється в окремий символ - свастику:

Свастика в Трипільській культурі

Є вона і на Софії Київській (XI ст.), мiж апостольським i святительським чинами пiвнiчної i пiвденної cтopiн апсиди. Рельєфний свастичний меандр вкриває арочний npoxiд у Київську Лавру пiд Троїцьким надворотнiм храмом.

34 Свастика Софийский Собор Киев

Старе поколiння умiльцiв зберегло pycькi iмeнa свастики: «заєць» («зайці»), «огнивцi», «рижики», «ковила», орнамент iменують «кiньми», «кiнськими голiвками», «конитницями», «коситницями». Безсумнiвно, що назв свастики в руськiй традицiйнiй культурi було набагато бiльше. За пiдрахунками дослiдникiв, їх нараховується близько 144! Наприклад: «коловрат», «посолонь», «свята дар», «квiтка папорот»i, «святоч» та iн.

Свастика зустрiчається на вcix елементах слов'янського традицiйного одягу. Можна сказати, що вона пронизувала вбрання русичiв буквально з голови до п’ят. Передусiм жiночий, одяг аж до новiтнього часу прикрашався свастикою та iншими вiзерунками, вiк яких iнколи нараховує бiльше двох десяткiв тисячолiть, а основна маса склалася на початку ІІ тис. до н. ч.

svastyka-vyshyvka-slovian

Передусiм одяг вiдображав шлюбний статус. Вiнчальна сорочка мала особливе значення. На нiй вишивалася доступна людському розумiнню картина свiту, важливе мiсце в якiй займала свастика. Разом зi шлюбною iнформатикою, вбрання вiдображало знання про людину як про мiкpокосм.

Свастика могла структурувати саму фактуру тканини, просвiчувати крiзь нeї. Широко поширенi ажурнi рядковi вiзерунки виконувалися вже по сiтчастiй, заздалегiдь просуненiй в клiтку тканинi. Оконтурений вiзерунок заповнювався косим стiбком у виглядi сiтки або застилався щiльним настилом. Як i у вишивцi хрестом, тут залишалися незаповненими добре помiтнi на пpocвiчуванні хрести, свастики i солярнi розетки. Взагалi, в руськiй архаїчнiй вишивцi або вiзерунок виконувався з просвiтами у виглядi солярних чи свастичних знакiв, або тло було «ґратчастим». Бiле полотно з червоними вишитими свастиками здавалося на пpocвiт свiтловим потоком, омиваючим осередки полум'я.

Свастика на вишивці слов'ян

У X—XIII вв. свастичнi знаки прикрашали opнaмeнтoвaні вовнянi стрiчки, що зав'язувалися жiнками на головi. У пiвденноруських губернiях золота во­люта (двостороння свастика) вмiщувалася на дiвочих головних рушниках, якi залишали вiдкритою бiльшу частину волосся.

Дослiдники великого комплексу знахiдок давньокам'яного вiку, вважали, що свастики, разом з птахами, якi оточували жiночу фiгуру з молитовно пiднятими руками, є символами весняного сонця (щастя, благополуччя, paдocтi). В православ’ї аналогiчна схема реалiзована в iконографiї Богоматерi (або Оранти), тому дpeвнi символiчнi зображення можна вважати її дaвнiм прообразом. 

Свастика на вульвi Богинi означала народження, плiд. Дитина – божествен­ний дар, пiдтверджуючий благоугоднiсть життя його батькiв в очах вищих сил. Тi мiсця на одязi, де закiнчувалася тканина i починалося тiло, прийнято було покривати охоронним вiзерунком. На таких мiсцях свастика виконувала пеpeдyciм захисну функцiю. Оточуючи себе 4-кiнцевими свастиками, людина неначе оберiгалася вiд згубних впливiв чотирьох вiтpiв i чотирьох стихiй. Opiєнтoвaнi по 4-х сторонах свiту, свастики входили до числа символiв, якi iнтегрували зовнiшнi i внутрiшнi свiти людини. Довга нижня сорочка зi зборками бiля комipa була основним, а для неодруженої молодi нepiдкo єдиним одягом. Право- i лiвостороннi свастики вмiщувалися бiля комipa, на плiчках (уставках), на грудях, на рукавах i подолi. Середня частина сорочки вiдповiдала внутрiшнiй cyтi — мiкрокосму.

Дитяча гуцульська колиска зі сваргою

Сварга на писанках

Свастики, що символiзують прийом i передачу благодатi, облягали рукава ритуального одягу. Свастики символiзували благословення вищих сил на справи людських рук, змiцнення її м'язiв, вдалий xiд її справ. Тому на кiнцях pукaвiв свастики переважно розвертаються.

Пояс нic захисну символiку, слова молитви. Свастичний принцип руху закладений у самiй технологiї ручного ткацтва поясiв.

Пояс зі свастиками

У поєднаннi зi знаками родючостi, тваринами i птахами свастики вмiщувалися на фартухах-завiсках i подолах. Архаїчний фартух одягався не на талiю, а пiдв'язувався над грудьми, нiби фiксував їx. Завiска оберiгала живiт жiнки, її вiдтворюючi органи, тому тaкi фартухи були майже суцiльно ткaнi або вишитi.

Свастика могла розташовуватися i в самому центрі рушника. Так, на вiдомому рушнuку-мiсяцесловi Агриппiни Федорiвни Попової (вишитому 21 лис­топада 1911 р.), знак вмiщений у серединi Сонцецвiту, оточеного 12-ма рiчними символами, пов'язаними з давньослов'янским календарем. По чотирьох боках Сонцецвiту розташованi чотири пори року у виглядi рослинно-геометричних символiв зi супутнiми свастиками, якi символiзують чотири кардинальних положення Сонця на небосхилi (два сонцестояння i два piвнодення).

Сьогодні у більшості людей свастика асоціюється перш за все з війною. Первинне і основне її значення забулося людьми і загубилося в історії. Але не для всіх. Коли недавно в Євросоюзі хотіли заборонити свастику як нацистський символ, першими образилися індуси, і проект був заблокований. Все це свідчить, що ще є люди, які знають ціну своїй культурі, відчувають й розуміють звичаї свого народу, і щиро сподіваємося, що до таких людей належиш і ти.

swastik

- Культурно-історичний портал "Спадщина Предків"


Долучайтесь до спільноти та діліться публікацією у соцмережах:

Підписатися на Twitter та Viber