СПАДЩИНА ПРЕДКІВ

Пошук
Шукати тільки по:

Пошук за Ключовими словами культура

Всього знайдено 52 результатів.

Сторінка 1 з 3
1. Мартін Поллак "До Галичини"
(Етнографія/Гуцульщина)
... Габсбурзької монархії, її народами й культурами. Галичина була для нас у широкому сенсі terra incognita чи й ubi leones, землею, де водяться леви, небезпечною територією – далека чужина, ...
2. Михайло Нечай: дримба, магія, медицина
(Етнографія/Мольфарство)
... Переконаний, у виграші будуть і люди, і сама культура. І знову: що ще можна зробити для ентузіастів мистецтва? Вже й не пам'ятаю, хто сумно і недбаломахнув рукою: — Аби дримба в руках... І раптом ніби ...
... еллінам. Сама еллінська культура була похідною від культури скіфів і ніколи не втрачала з нею зв'язку. Для скіфів ні Геракл, ні Ахілл, ні Аполлон, ні Артеміда, ні Медуза, ні багато інших не були «чужими» ...
... пам'ятки східних слов'ян того часу свідчать про те, що їхня культура в межах великої території мала спільні риси. Типовими для східнослов'янської культури були неукріплені поселення, невеликі напівземлянкові ...
5. Хто такі венеди?
(Праісторія/Словяни)
... товариств і ряду представників інтелігенції.   Венеди. Зарубинецька культура.  ...
6. Етноґенеза галичан
(Праісторія/Біла Хорватія)
... 1962, c. 503-504 [xvi] Mijo M. ĆURIĆ, c. 94   2 На теренах Галичини майже відсутня трипільська культура, зате присутня гальштатська (латенська). Тьма віків вкриває ці терени, і серйозних ...
7. Українська мова: етапи історії
(Відділ мовознавства/Мова і писемність)
... польської й білоруської) та українсько-церковнослов’янської. Проте впродовж 18 ст. сама українська мовна культура в Російській імперії занепадала, збереглися лише рукописи, в яких українська мова ...
... в багатьох культурах стосовно них існували суворі табу. Але завдяки своїй щирості та доброзичливості Софії вдавалося проникати у заборонені для європейців місця, наприклад, у святині чи приватні ...
9. Звідки з'явилися кельти?
(Праісторія/Кельти)
... що Гальштатська культура досить скоро, вже через 150 -200 років, переростає в культуру Ла Тенея, або Латенську культуру Це «переростання» частіше називають розпадом. Неясно, відбувалося при цьому ...
... витворилася автентична міська субкультура львівських батярів, пісні (львівський шансон) на специфічному сленґові – львівська ґвара, балак – базованому на польській мовній основі з вкрапленнями з українських ...
... дозволяє вважати цей регіон великою металургійною провінцією Європи в III–I ст. до н.е. (латенська археологічна культура). Найбільшим з кельтських металургійних центрів Закарпаття є опідум на околиці ...
12. Походження Трипільської цивілізації
(Праісторія/Трипільська культура)
... (Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу. – К.: Наш час, 2007. – С. 78). Не підтвердилась також гіпотеза про те, що трипільська культура була спадкоємницею древнішої місцевої Буго-дністровської культури. ...
13. Таємниці трипільських "біноклів"
(Праісторія/Трипільська культура)
... і у 1913-му році розмістив його на титульній сторінці своєї праці "Давні мешканці Середнього Придніпров’я і їх культура у доісторичні часи ”, відкривши трипільський "бінокль" світу.  Подібні посудини, ...
14. Походження українського народу
(Етногенез/Антропологія)
... Однак консолідація східнослов'янських територіально-племінних об'єднань відбувалася не синхронно. Як свідчать археологічні джерела, різниця в матеріальній і духовній культурах між окремими праукраїнськими ...
15. Український козацький Звичай (розширене розуміння)
(Праісторія/Українське козацтво)
... теоретично і практично. 5. Постійно навчається (Звичай, історія, культура, наука, мистецтво, музика і професійні знання). Практичність, доцільність і природовідповідність знань. 6. Дбає про своє здоров’я ...
... української етнокультури – праслов’янський (зарубинецька культура), іранський (спадок скіфів, сарматів), східногерманський (готи, вандали), балтський, фракійський, кельтський – поєдналися в єдиний і неповторний ...
17. Шумерські мовні відповідники у сучасній українській мові
(Відділ мовознавства/Мова і писемність)
... зараз знають, як царя - Мінаса. Таким чином, приходимо до розуміння, що визначення, яке запропонував сер Артур Евенс «мінойська культура», «мінойська цивілізація» ( близько 2500 – 2000 – 1800 р. р. до ...
18. Княжа Русь як давньоукраїнська держава
(Праісторія/Київська Русь)
... на завойовані провінції відбувається синтез етнокультури (зокрема, й мови) народу-завойовника з культурами та мовами підкорених народів. Його прямим результатом є постання в тілі імперій молодих етносів, ...
19. ШЕВЧЕНКО БУВ ПЕДАГОГОМ
(Головний/Тарас Шевченко)
... і матеріального добробуту. Без освіти і культура річ неможлива. Ще більш переймається він сією святою думкою, ставши братчиком Кирило-Мефодіївського товариства, яке в головах своєї праці і роботи становило ...
... Письмо к А. Я. Конисскому от 17 октября 1898 г., «Культура», 1925, № 3, стор. 44. Автопортрет Тараса Шевченко та опис його зовнішності говорять, що за усіма ознаками в момент народження на асциденті ...

Підписатись 
на публікації проекту: