СПАДЩИНА ПРЕДКІВ

Пошук
Шукати тільки по:

Пошук за Ключовими словами етнос

Всього знайдено 50 результатів.

Сторінка 1 з 3
1. Хто ми, українці?
(Головний/Традиціоналізм)
Сьогодні для визначення сукупності характерних ознак певної нації дуже часто вживають термін "менталітет", говорять про необхідність відродження "українського менталітету". Якими ж є українці? Яким є український ...
... і екзотичними міфообразами. Останні дослідження показують чітко: між релігією і міфологією скіфів і еллінів існував тісний зв'язок. Інакше й не могло бути, вихідна точка одна: релігія і міфологія суперетносу ...
3. Хто такі козаки-характерники?
(Праісторія/Характерники)
... вищими за знання іхніх сучасників із інших етносів. І досі навколо українців, зокрема козаків, існує такий собі ореол містичності. Містичності від того, що для нас, у ХХІ столітті, їхні знання, ...
4. Хто такі руси?
(Праісторія/Київська Русь)
... греками, як окремий етнос. Це весілля відбулось 425 року. Дата ця важлива. щоб зрозуміти: саме 425-м роком датується перша в європейській літературі згадка імені «руси». Х. Холлман в своїй праці ...
5. Неміфічна Кіммерія
(Праісторія/Кіммерійці)
... життям і славетною смертю. Спадок Кіммерії Пам’ять про кіммерійські часи й кіммерійське коріння етносів Причорномор’я та Кавказу не зникла безслідно. Українська земля час від часу нагадувала про своє ...
Відведення градових хмар та інших гідроатмосферних катаклізмів для етносів, що населяли територію Карпат, залишалося в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. своєрідним професійним заняттям. Тому, мольфарство - явище, ...
7. Нарис з історії Галицького князівства
(Праісторія/Київська Русь)
... а тому Ярослав Осмомисл і його держава отримали передишку. За правління князя Ярослава галицьке князівство сягає піку авторитетності й могутності. У Галичі навіть шукають притулку особи цісарської крові, ...
8. Етноґенеза галичан
(Праісторія/Біла Хорватія)
... субетнос, з специфічним менталітетом, релігією, мовою, культурою. Та специфіка галичан неодноразово була предметом іронії самих галичан, а також і предметом насмішок, а то і ненависті з боку інших.І ким ...
На заході — самі "чорняві", а на півдні — самі життєрадісні. При описі українців часто вдаються до старого звичного стереотипу — "чорні брови, карі очі". Але якщо уважно придивитися, це кліше давно ...
10. Звідки з'явилися кельти?
(Праісторія/Кельти)
... як і десятки і сотні найменувань інших древніх племен. З тих пір цей термін - «кельти» - використовується для позначення сукупності етносів, а, наприклад, «галли» - для позначення народу, племені. Прийнявши ...
... імперія) на території сучасного Закарпаття проживали різні етноси. Східна частина – Мараморош була зайнята якимсь дакійським племенем, а західна – від Виноградова до Ужгорода – германцями. На цій території ...
12. Походження українського народу
(Етногенез/Антропологія)
... в антів, а відтак і у спільноту часів Київської Русі. Теорія зараз починає відроджуватися, щоправда, у модифікованому вигляді. Її прихильники заперечують етногенез як певний момент зародження етносу. На ...
13. ТЮРКСЬКИЙ «СЛІД» В УКРАЇНСЬКІЙ КОЗАЧЧИНІ
(Праісторія/Українське козацтво)
... й тюркськими етносами була придатною для взаємопроникнення. Кілька століть близького спілкування й контактів українців і татар на суміжних територіях не минули безслідно. Дашкевич відзначав, що чимало ...
Етноси як люди: народжуються, переживають дитинство, юність, зрілість, старіють і вмирають – дез­інтегровані, асимільовані іншими. Елементи їхньої етнокультури та їхні гени стають складовими етнокультури ...
15. Шумерські мовні відповідники у сучасній українській мові
(Відділ мовознавства/Мова і писемність)
... «безплідності» та «вимирання» шумерів ( атлантів – антів), як етносу, можливо, дадуть відповідь генетики, біологи, медики. Автор вважає, що мова може йти лише про значне скорочення етносу, але не про ...
16. Княжа Русь як давньоукраїнська держава
(Праісторія/Київська Русь)
... постулатами сучасної європейської етнології є: 1. Підхід до етносів як етнокультурних організмів, що в певний час народжуються, проходять життєвий цикл і неминуче дезінтегруються, розчиняючись серед ...
17. Відділ мовознавства
(Головний/Додаток)
... її вивчення є: етноніми (назви етносів, племен, народностей); антропоніми (імена, прізвища, прізвиська, псевдоніми та аноніми); топоніми (назви міст і сіл, місцевостей, ...
... формуванню українцями стійкого уявлення про межі розселення свого етносу, про колонії, створені українцями далеко за межами України, зокрема в Росії, а також про території, що є стратегічно важливими для ...
19. Про трипільців і Україну як Батьківщину колеса
(Праісторія/Трипільська культура)
... сучасних українців заснували місто Ольвію" таке перебільшення є. Очевидно, що дехто з тих стародавніх греків і їх нащадків у результаті влився до складу українського етносу. Досить згадати про багатолюдні ...
... Хотинського району Чернівецької області членами студентського наукового гуртка “Етнос” під керівництвом автора. Зберігаються в етнографічному музеї факультету історії, політології та міжнародних відносин ...

Підписатись 
на публікації проекту: