Понеділок
01 черв., 2020
завантаження...

Біла Хорватія


bila-horvatija

Біла Хорватія - середньовічна держава, яка дивним чином випала зі сторінок офіційної історії України, незважаючи на те, що була одним з найпотужніших племінних утворень докиївських часів на території України. Білі хорвати взяли пряму участь в етногенезі західних українців (бойки, русини-лемки), а їх столиця знаходилася в Стільську (сьогодні село на Львівській обл.) - мастшабне городище в 250 га, справжній мегаполіс тих часів. Існує версія, що білі хорвати мали сарматське походження і були аланами (рокс-аланами - білими аланами). 


Біла (Велика) Хорватія - праукраїнське державне утворення

Рейтинг 4.1 з 5. Голосів: 9
Стільсько городище

Одним із найбільш ранніх державних утворень на території сучасної України була держава західних горян (білих хорватів – жителів гір) - Біла Хорватія. Охоплювала вона території Західної України (Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області), Чехії, Північної Румунії, Словаччини, Південної Польщі та Північної Угорщини.

Детальніше...

18369
 

Галичани і білі хорвати

Рейтинг 3.4 з 5. Голосів: 7

bili-hrvati-galichany

В передгір’ях Карпат між Сяном та Збручем, між самими Карпатами і Волинню розкинулась територія, що тепер носить назву Галичина. Бурхлива історія та специфічний етнічний ґрунт витворили з її народу специфічний субетнос, з специфічним менталітетом, релігією, мовою, культурою. Та специфіка галичан неодноразово була предметом іронії самих галичан, а також і предметом насмішок, а то і ненависті з боку інших. І ким тільки не проголошували галичан – заблудшою частиною московитів, частиною польського народу, потомками готів, слав’янізованими кельтами чи навіть румунами. Не перестають давати спокою галичанам і по сьогоднішній день.

Детальніше...

8750
 

Карпатські хорвати в етнополітичному розвитку Європи Середньовіччя

Рейтинг 4.0 з 5. Голосів: 4

Білі хорвати

Напевно не потребує обгрунтування актуальність дослідження проблем історії України докиївського періоду, зокрема племінних князівств, які існували за межами Подністров’я і у Х ст. ввійшли до складу Київської Русі. Чи не найбільше дискусій та спекуляцій тривало і триває далі навколо ХОРВАТІВ. В українськiй та росiйськiй iсторичнiй лiтературi досi поширене етнiчне означення прикарпатських племен VIII-X ст. як БIЛИХ ХОРВАТIВ. Це непорозумiння викликане неправильною iнтерпретацiєю фрагментiв з трактату Костянтина Багрянородного “Про управлiння iмперiєю” ще вченими кiнця ХIХ - початку ХХ ст. З того часу хорватські, сербські, чеські та угорські вчені зробили певнi кроки, які у нас залишилися непоміченими. Сьогоднi ще залишаються прихильники локалiзацiї Бiлої Хорватiї у Карiнтiї, але бiльшiсть дослiдникiв локалiзують її бiля витокiв Одри, Нейси та Білої Ельстер, де ще у XIV ст. iснували автономнi хорватськi райони та збереглася хорватська топонiмiка.

Детальніше...

5241
 

Городище білих хорватів

Рейтинг 3.7 з 5. Голосів: 3

Городище білих хорватів

Біля міста Миколаєва на Львівщині є територія, що вже кілька десятків років інтриґує істориків. Тут розкинулися залишки Стільського городища – колись великого міста слов’янських часів. Торік городище отримало визнання – на його території створили заповідник. Але директор новоствореного заповідника й багаторічний дослідник Стільського Орест Корчинський б’є на сполох – замість докладати всіх зусиль до збереження, пам’ятку починають забудовувати.

Детальніше...

4428
 

Походження білих хорватів

Рейтинг 4.0 з 5. Голосів: 4
Білі хорвати

Те, що територію Прикарпаття в давнину заселяли племена білих хорватів, сьогодні є фактом історично доведеним. Приналежність хорватів до слов’янської людності регіону у VII–X століттях теж уже ні в кого не викликає сумніву. Проте незаперечним залишається й твердження багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, що представники цього етносу не завжди були слов’янами.

Детальніше...

9014
 

Ранньосередньовічне місто Стільсько на верхньому Дністрі

Рейтинг 3.7 з 5. Голосів: 3
Velyka-Horvatia-600x391

Останніх п’ятдесят років – важливий етап у вивченні складних процесів державотворення на південному заході Русі. Майже повна відсутність писемних джерел про цей край VIII–ХІ ст., схиляла багатьох учених до думки про те, що Галицька земля є досить пізнім політичним утворенням і її початки слід шукати не раніше, як у середині ХІІ ст. Спроби окремих учених, аргументовано опонувати цим твердженням зіштовхнулись з тенденційною критикою, радянської історіографії. Їх неодноразово звинувачували у спробі “удревнить историю Галича”, а з ним і Галицької землі [Котляр, 1985, с. 79].

Детальніше...

7792
 

Червона Русь і Біла Хорватія

Рейтинг 3.0 з 5. Голосів: 3
Біла Хорватія на карті

Щодо поняття Галичини як “Червона Русь”, то вважаємо, що це визначення західних територій, заселених русичами, виникло на основі переосмислення в книжній культурі Русі назви “земля Червенських городів”, оскільки, начебто, центром її було місто Червен, проте його локалізація досі невідома (Я. Пастернак ототожнив його з с. Чермном на Грубешівщині, а Л. Леже – з с. Червоногородом Заліщицького р-ну Тернопільщини).

Детальніше...

5006
 

Біла Хорватія за даними Багрянородного

Рейтинг 4.0 з 5. Голосів: 4

Oton Ivekovic Krunidba kralja Tomislava

У 1927 році я мав честь розмістити на сторінках празького часопису Slavia статтю, в якій намагався пояснити походження назви "Біла Русь". Початково цим іменем називали не всю територію, населену білоруським племенем, а тільки її крайній західний кут, що розташований за течією ріки Білої, притоки Нарева, і мав свій політичний та економічний центр у місті Більську. Подібно до того, як Червона Русь отримала свою назву від імені міста Червена...

Детальніше...

4359
 


загрузка...

Опитування

Якого Ви віросповідання?
 
завантаження...

загрузка...