СПАДЩИНА ПРЕДКІВ

Пошук
Шукати тільки по:

Пошук за Ключовими словами ідея

Всього знайдено 50 результатів.

Сторінка 1 з 3
1. Походження Трипільської цивілізації
(Праісторія/Трипільська культура)
... володінню якоюсь унікальною технологією, а завдяки тому, що зібрали всі найкращі елементи старого світу і об’єднали їх в якісно нову систему. Зокрема, ідея вари-трої також не була абсолютно новою – її ...
2. Таємниці трипільських "біноклів"
(Праісторія/Трипільська культура)
...  Усе це дає нам змогу говорити, що основною ідеєю трипільських "біноклів" була все-таки ідея запліднюючого тандему - сім’я та води.   ЕПІЛОГ  Про що все це свідчить? Трипільські "біноклі" ...
3. Походження українського народу
(Етногенез/Антропологія)
... ознак етносу й нації є еклектичним, існує інший підхід — визначення характеристик, які б розкривали їхню внутрішню сутність. Основні з них такі: національні інтереси, національна ідея, національна самосвідомість, ...
... координати. Варто пам’ятати, що від самого початку об’єднання країн Балтійсько-Чорноморського регіону могло виникнути й існувати лише як ідея певної буферної зони між Західною Європою та Російською імперією ...
... тогочасної Європи. Відомо, що після Віденського з'їзду натуралістів у нього зароджується ідея створення в рідному селі власного звіринця, який згодом став найбільшим центром зоологічних досліджень у всій ...
6. Людина і природа в традиції...
(Головний/Традиціоналізм)
... світу Уявлення про навколишній світ базується - і це цілком логічно - на ідеях Простору і Часу. Незважаючи на всю складність цих фундаментальних категорій, спробуємо накидати в загальних рисах найбільш ...
... чехи, словаки. Південні слов’яни - це серби, хорвати, боснійці, македонці, болгари, словенці. Це - список не вичерпний, можна згадати сорбів (лужицьких слов’ян), та інших, але ідея зрозуміла. Власне, цей ...
8. ЧИ БУЛИ РУНИ У СЛОВ'ЯН?
(Відділ мовознавства/Мова і писемність)
... намагалися в ньому знайти спільні риси і зі скандинавськими рунами, і з літерами древніх написів Синайського півострова, і з символами слов'янської глаголиці. Висувалася ідея, що це - не напис, а просто ...
9. Про село Підгородці
(Матеріальна культура/Краєзнавство)
... Галичину на европейському з’їзді натуралістів у місті Відень(1832 р.). Саме після цього з’їзду у Петруського зародилася ідея створити свій звіринець у Підгородцях, який згодом став найбільшим центром зоологічних ...
10. Михалківські скарби
(Матеріальна культура/Старожитності)
... зустрічі спартанця Агесілая з сином перського сатрапа Фарнабаза Ксенофонт пише: «Агесілай прийняв дар і дав взамін дві розкішні бляхи, знявши їх зі збруї коня свого секретаря Ідея». (Ксенофонт. Греческая ...
... предметами — іконами, корогвами: «З павізами ходили довкола хати від грому» [4, арк. 15]. У таких обрядах актуалізується ідея виділення «свого» простору, замикання, відновлення межі між «своїм» і «чужим». ...
12. Бушанський храмовий комплекс
(Матеріальна культура/Святилища України)
... / Ідея, автор проекту    та фотографії – Олександр Харват. Тексти статей, наукова атрибуція експонатів – Віктор Луц, Микола Бендюк. – [Рівне, б. р.]. – 224 с.,ілюстр. [Василенко В. М.] ...
13. ПАЛЕОЛІНГВІСТИЧНЕ ДЕКОДУВАННЯ: БОГ
(Відділ мовознавства/Мова і писемність)
... повелителів: бог Сварог, бог Перун тощо. Народилась ідея цілого класу таких сакральних повелителів – політеїзм. До складу вогняних лексем, утворених від слова бог, входить, гадаємо, і дієслово бажати, ...
... була досліджена ідея взаємопроникнення світів у скандинавській, кельтській та українській міфологічних системах, що дає змогу виокремити передані І.Франком у даних текстах перші спроби самоаналізу. Ольга ...
... в яких народилася ідея видавничої серії «Наукова бібліотека», вона «випливла саме з журнальних планів Франка у попередніх роках і перемінилася опісля в «Літературно-наукову бібліотеку». Одна й друга здійснила ...
... зокрема ідея плинності часу за цикловим обер- танням навколо певного центру [13, 47-48]. Не підлягає сумніву, що подібне пояснення трипільцями плинності часу випливає із психології вірувань початкової ...
17. Українські традиції: культ здоров'я
(Головний/Традиціоналізм)
... пісні, купальські, жнивні тощо. Ще в космології античності ідея світової гармонії формувалася саме через музику та спів, через той живий звук – носій повної інформації від людини до людини як позитивної, ...
18. КАМ'ЯНІ БАБИ - СТОРОЖІ УКРАЇНСЬКОГО СТЕПУ
(Матеріальна культура/Старожитності)
... пожертви. Наші Предки вірили в безсмертя душі, і в основі їхнього поховального культу лежала ідея реінкарнації — нових народжень. Тому кам’яні статуї були вмістилищем душ предків. Після народження нового ...
19. Шумери і Трипільська цивілізація
(Праісторія/Трипільська культура)
... інструментом громадських зв'язків та способом зняття протиріч. Вони були центрами культів і сходок, ритуалів і знань, тобто уособлювали життєздатність громади". Ще одна ідея, висловлена ​​Шиловим (слідом ...
20. ДЕ В ЧЕРНІГОВІ МОГЛИ СТОЯТИ ЯЗИЧНИЦЬКІ СВЯТИЛИЩА?
(Матеріальна культура/Святилища України)
... мети. Перш за все, цим затверджувалася ідея переваги нової релігії по відношенню до старої. Крім того, чернігівці - колишні язичники, коли заходили в собор, бачили до болю знайомі їм по капищу колони і ...

Підписатись 
на публікації проекту: