ZL3z-3Q661s
Clip2net 180105202105
4628686
Четвер
23 трав., 2024
     

Ukrainian English

Образ вужа, змії в Трипільській культурі

Рейтинг 5.0 з 5. Голосів: 4

Змія в Трипільській культурі

Змія  -  образ,  який  з’являється  в  орнаментації   на  посуді  від початку  існування  культури  і  змінюючись  стилістично  та  морфологічно  залишається  невід’ємним  елементом  композиції  розпису  кераміки. У багатьох  народів  змія  вважалася охоронцем  джерел  життя  і  безсмертя,  а  також  недосяжного  багатства  духу.  У багатьох  казках  саме  змії  охороняють  у  підземеллях  дорогі  скарби.  На  думку  вчених  «змія   може  бути  символом  найпотаємнішої  мудрості  і  величезних  таємниць»,  а також  змія  є  символом і  атрибутом  активних  сил  (позитивних  та  негативних),  які  керують  світом.

Змій  -  представник  підземного  світу,  посередник  між  землею  і  небом

На  посуді  раннього  етапу  Трипілля  зміїна   символіка  є найпоширенішою. Зафіксовано  два  основних  сюжети  -  спіралеподібні  змії  та   «S» - подібні  або  протилежно  розташовані  пари  змій,  що рухаються  назустріч та нагадують китайськи символи інь - тіньовий (північний) схил гори,  та янь – світлий (південний) схил.  Ототодження неба з янь, а землі з інь здавна відоме в в китайській традиції.

4c2893358a809f2323ff873a5773f61a
ZL3z-3Q661s
Clip2net 180105202105
4628686
img7

Чотири  пари  стрічок-змій  утворюють  складні  рухливі  негативно-позитивні  композиції,  що  в  плані  мають  форму  свастики. У  бічній  розгортці   зміїні  стрічки  рухаються  зліва  направо,  утворюють   біжучу  спіраль  -  символ  часу. У  круговій  розгортці  зміїний  вихор  обертається  навколо   центра,  що  позначений  вінцями,  поміщеними   у  чотирьохгранну   фігуру,  що  позначає  простір  з  напрямками  сторін  світу.

Змія на трипільській кераміці

 

Отже,  зміїні  орнаменти  можна  розглядати   як  сюжет  відображення  нескінченного  руху  у  просторі  Всесвіту. Трипільські  спіральні  орнаменти  відтворюють  образ  прихильного  до  людей  вужа-охоронця,  який  шанується  багатьма  народами. 

Зміїне окоЗміїне око в Трипільській кераміціІнтерес становить орнамент "Всевидяче око", складений з 20 "очей" (звідси і назва), які утворюють 5 вертикальних стовбців по 4 ока в кожному. Між "очима" на "пуповинах" розташовуються кола, які, очевидно, символізують повний місяць. З нумерологічної точки зору, цикл утворений не традиційних числом 12, а 5 х 4 = 20. Клеймоподібний принцип замикання неба і землі, який іде від "типільної" схеми, розвивається по спіралі вгору, зліва направо (креслення). Починаючи з першої точки першого стовпчика, "очі" поступово зміщуються праворуч і вгору, закінчуючи свій шлях у крайній верхній точці останнього стовпчика. Таке п'ятикратне й спрямоване повторення дозволяє припустити в структурі орнаменту спіральне креслення календарної індукційної катушки і своєрідної "реактивної тяги", котра магічно штовхає посудино - космос.

На всесвітній виставці «Експо-2010» в Шанхаї (Китай), де Людмила Смолякова представляла Трипільську культуру, відвідувачи Українського павільону чудово розуміли зміїну (вужі) символіку трипільців, яка нагадувала їм китайських драконів.                                  

Модель храму Інь Янь Модель святилища з поселення Окопи. Багато прикрашена заглибленним орнаментом стилізованими фантастичними зміями – драконами.

Образ «змія» посідає важливє місце в орнаментиці Трипільської культури. Це пов’язано з його ставленням до воді та дощу – стихії,від якої залежило життя давнього землероба. В кераміці Трипілля змій є одним з найбільш важливих сюжетів. Його зображення ми можемо побачити на посудинах, кришках до них, на стінках модельок жител, де їх часто зображували не поодинці, а парами, з дотичними головами, обернутими в протилежні боки, що утворювали спіраль; такі парні зображення є також на глиняних жертовниках, змії часто трапляються а татуїровці статуеток, особливо часто змії обвивають груди  Великої Матері. Зображення змія зіграло свою важливу роль і в народженні славетної трипільської спіралі.

Трипілля

Часто зміїв зображували біля отворів вушок для охорони зав’язок, тобто для збереження того, що знаходиться в середині. Часто тут вирізували двох змій голова до голови у такий спосіб, що отвір вушка припадав на місце ока кожної зі змій.

Грушоподібна ваза Трипілля
Змії на трипільській кераміціГрушоподібна посудина, прикрашена заглибленим орнаментом, знайдена біля схилу Смородинської печери в Києві.

Змії в орнаменті трипільської культуриЗміїї в орнаменті Трипільської біноклеподібної посудини

На думку академіка Бориса Рибакова, це зображення не злих гадюк, а добрих вужів-покровителів домашнього вогнища. На доказ такого позитивного тлумачення цього образу він наводить такі основні аргументи:

  • по-перше, зображення змій часто трапляється на кришках для посуду, де їх можна розуміти як добрих і корисних охоронців їжи, що зберігається в середині (до речі, змій зображували на кришках не тільки трипільці: так у Яншао (Китай) також маємо цікаву кришку «гай» у вигляді антропоморфної голови з ріжками та зією на потилиці);
  • по-друге, зображення змій на стінках модельок жител свідчить про певне покровительство та захист тих, кто тут мешкає;
  • по-третє, образ змія часто супроводжує жіночі антропоморфні статуетки: так пара змій може бути зображена біля грудей – таке розміщення змія зному ж таки вказує на зв’язок цієї тварини з ідеєю родючості, адже “ жінка-молоко» та «змій – дощ» - семантичні синоніми, крім того, на ранньо-трипільських статуетках пару змій зображували на жівоті, де вони оберігали плід,виношуваний жінкою. Однак, на мою думку, скоріще трба говорити про користність змій, а не про їх доброту.   У нас немає чітких уявлень про етичні погляди трипільців, і нам важко сказати, як розумілося співвідношення добро – зло в цій культурі.

trypillya-zmiya

Однак ми можемо однозначно стверджувати, що змій був пов'язаний з дощем та родючістю землі, тобто був пов’язаний з життєво важливими функціями природи і, отже, був корисною, сприятливою силою природи, без надання йому поки що негативного чи позитивного змісту.

Образ змія з’явився ще за доби палеоліту, а в землеробскому мистецтві неоліту він посів одне з центральних місць, навіть уже в раньому неоліті з’являються жертовники з двома зміїними головами, чари з рельєфним зображенням змія. І це природно, ажде для землеробського суспільства достатня кількість вологи є основою виживання, а змії пов’язані саме з періодом дощів (вони живуть біля води, а під час дощу найбільш активні).

Вуж на кераміці Трипілля

Змій був тісно пов’язаний з культом Матері-Богині, про що свідчать чісленні зображення разом жіночих та зміїниї атрибутів. Змія  уявляли посередником між землею, де він жив, та небом, звідки він викликав дощ, неначе висмоктуючи його з сосків Матері –Неба. Не випадково знаходимо зображення змія, що обвіває груди Богині в різних варіаціях у трипільській кераміці. Зв’язок змія з сферою небес зустрічаємо і в яншаоських розписах; прикладом може бути таке зображення на стінці яньшаоського горщика: реалістично зображений змій простягся вертикально, в горі торкаючись лінії  неба, а хвостом упираючись в землю. Тут чітко проступає його функція медіатора між цими двома сферами.

Вертикальні лінії, іноді прямі або хвилясті, також означають дощ. Подавальница дощу -жіноча фігура з чашею на голові. Від її грудей вниз течуть потоки живильної вологи. Воді надається величезне  значення як джерелу життя.

В гімнах Рігведи нерозривний зв’язок неба з водою виявляється втому, що син Адіти-Прародительки, Варуна, був не тільки богом неба, але і богом води. Вода об’єднувала небо з землею, давала життя землі. Потоки небесної живильної вологи – це потоки божествених вібрацій, що пронизують нас по милості Божественної Матері.

Змії в Рігведі

Майже в усіх міфологіях змія пов’язана з родючістю, землею, жіночою твірною силою, водною стихією або дощем. У ведичних знаннях образ змії — це символ Кундаліні, космічної Первозданної Енергії, що перебуває всередині кожної людської особистості і має спіралеподібну форму. Значення «трипільської спіралі», як символу вічності життя й еволюційного розвитку, має подібне значення.

Культове значення вужа, доброї змії, також одного з основних символів Трипілля, відоме у багатьох народів. Вуж — охоронець усього найціннішого в сім’ї, родині, оселі. Він виступав уособленням добра, миру й злагоди.

Культ змії близько пов'язаний з культом Великої Матері і є найдавнішим на Землі. Зображення Всесвітньої Матері був першим образом Божественності. Про це свідчать історики. Розкопуючи старожитності, вони прийшли до висновку, що символічні образи, пов’язані з Богинею Матір’ю, з’явилися ще з часів палеоліту.

Змії на трипільському посудіЗмії на Трипільському посуді. Орнамент "Танець змій".

Змія — сила Богині Матері. Всі богині міфів й вірувань мали зв'язок зі змією. Ранньоарійські племена на теренах древньої України сповідували культ Великої Матері і шанували його в образі Змієногої чи Змієрукої Богині — скитської Апі, Деметри, Берегині, Богоматері та в інших образах. Грецька Афіна тримає змію в лівій руці. Ізіда в Єгипті чи Інанна в шумерів іноді відображалась у формі змії. Богиня Змія знаходиться також і в Азії – це китайська Богиня Нюва. В Америці — Сихуаткоатль — мексиканська Богиня доколумбового періоду. Апараджита й Калі (Індія), Джата (Борнео), Хатунбуарі (Меланезія), Непіт, Нуе Куа (Єгипет), Салюс (Рим), Росмерта (Галія)... Гностики-офіти також ототожнювали Матір з первісною зиією.

Образ змії є прямим відображенням прояву Божественної сили всередині людини. Цими знаннями володіли всі древні народи, що підтверджується сучасними дослідженнями.

Змія в трипіллі1 - Зображення змія на трипільській кераміці, Одеський археологічний музей. 2 - Богиня-змія, Красногорівка, Україна.

- Культурно-просвытницький центр "Спадщина Пркедків"


Долучайтесь до спільноти та діліться публікацією у соцмережах:

Підписатися на Twitter та Viber