Субота
27 лист., 2021
     

Давня Індія та Україна: пошук філософських зв'язків

Рейтинг 3.4 з 5. Голосів: 5

Індія і Україна

Філософія сходу завжди цікавила українців, проте коли поринаєш глибше у думки східних мудреців, одразу виникає інше питання: а чи не існувало якихось філософських зв’язків між Індією та Україною? Адже, загальновизнано, що на мовознавчому рівні мова Індії – санскрит, і мова українська – споріднені. Це простежується в етнонімії, теонімії, топонімії, антропонімії та епіці. Однак питання філософської та культурної спорідненості цих двох країн майже не досліджене. Отже, головним питанням є: чи споріднені ці дві країни на філософському рівні?

Історично доведено, що на території України проживали племена індоєвропейської групи – а саме індоарії, тобто індійські племена (С.П. - сінди). Невелика частина індоарійського люду залишилась на раніше обживаних територіях, аби у майбутньому сформувати інші народи, у тому числі і український. Інша, чисельніша група, мігрувала на схід наприкінці ІІІ, на початку ІІ тис. до н.е. Ці племена називались аріями. На території України представниками цього етносу були трипільці, які за невизначених обставин зникли на рубежі ІІІ тис. до н.е. Можливо, що ця загадкова культура мігрувала, ставши частиною індійського народу? Теорією міграції трипільців займався історик Юрій Шилов, який досліджував державу Аратту, або трипільську археологічну культуру. Він науково підтверджує факт міграції індоарійських народів на Схід, обумовлений кліматичними і політичними чинниками. Тому і виникло питання: чи не стали переселені народи коренем будівництва філософських і релігійних засад майбутньої індійської культури, яка стала однією із найвизначніших та провідних у історії розвитку філософської думки світу?

Однієї із найдавніших пам’яток Індії тієї доби є Рігведа – збірка ведичних гімнів, що була сформована у кінці ІІ тис. до нашого часу. Процес складання Рігведи займав не одне століття, і повністю збігається з часом переселення Аріїв на терени Індії. Рігведа зберігалась виключно в усній формі жерців-брахманів, і була записана лише наприкінці XVIII ст. Цікавим є і той факт, що слово “Арій” зустрічається близько 35 разів у 34 гімнах Рігведи. Не менш цікавим є ще один факт, а саме постійне повторювання етноніму “Руси”, “Руса”, “Раса”, “Рас’яна” у текстах Рігведи, що не може не наштовхувати на паралелі із загальновідомою назвою “Русь”. На санскриті слово “Руса” перекладається як “світлий”. У самому тексті зазначається період міграції народу з західних країв на територію Індії, що прямо вказує на зв’язки з народами, які переселились з території сучасної України. Аналізуючи гімни, можна дійти висновку, що саме арії зруйнували цивілізацію долини Інда, адже мали перевагу у військовій справі, завдяки легким кінним колісницям і досконалішій зброї.

Не виключено, що славнозвісна Рігведа – це одна із версій збірок гімнів індоарійської народності, і пов’язана не зі всіма, а лише з окремою групою ведійських племен. Процес асиміляції тривав століттями, змішуючи ментальності та етико-культурні засади всього народу. Згідно з ведійською літературою, індоарії, розселяючись по Індії, вступали у взаємодію з місцевими племенами, які відрізнялись у етнічних відношеннях, і стояли на різних рівнях соціального та культурного розвитку. Уже в перший період виникнення аріїв у країні почався багатосторонній процес злиття. Про культуру і філософію І тис. до н.е. не можна говорити як суто про індоарійську: перед нами постає синтез арійської і різних місцевих етнокультурних традицій. Насамперед, ведійські арії були віддані своїм “сонячним” богам (Сур’ї, Агні) і вірили у Всесвітній еволюційний закон або закон розвитку (Рта), у якому вони вбачали Сонце, яке є символом еволюції – свастика, що позначала поступальний рух Сонця. З Рігведи зрозуміло, що ведійські арії поклонялися Сонцю, у якому вбачали найбільшу силу. Тому санскритське слово “Руса” потрібно перекладати не просто як “світлий”, а як “світло від сонця”.

Важливим аспектом дослідження є висвітлення філософських кодів, які уособлювали в собі кольори. У Рігведі присутні три кольорові коди: білий, червоний і чорний. Білий і червоний уособлювали світло, добробут, вони позначались як “коні Сонця”. Будь-які відтінки червоного у Рігведі – це кольори Сонця, Агні, божественної Ранкової Зорі і знамен, які захищали арійське військо. Досліджено, що на території України трипільці розмальовували свої землянки у відповідні кольори: білий, червоний і чорний. Оселі прикрашались розмальовками у цих тонах, які уособлювали поклоніння і віру у бога Сонця, підтвердженням якої є зображення свастики на керамічних глечиках, знайдених на територіях розселення трипільців. 3азвичай свастикою вважають хрест, промені якого зiгнутiпід прямим кутом в одному напряму. ”Свастика” – це Сонце у поступальному русі, а санскритський вигук “свастi” перекладається, як “благо”. Є версії, що сама назва “свастика” впроваджена Еженом Бурнуфом у 1852році, до того вона називалася “чотириногим”, “триногим” гамматичним хрестом або гаммадiоном (оскільки представляла з'єднання чотирьох грецьких букв Г, “гамма”). Т. Уїлсон у 1894 р. виявив тeopiї, за якими свастика, будучи однією з 385 варiацiй хреста, iдентифiкувалася як знак 3евса, Ваала, Aгнi, Iндри, Брами, Вiшну, Шиви i Юпiтера-Громовержця, Афiни, Артемiди та iнших богів. Свастика є найдавнішим арійським символом, що означав Сонце, небо, свiтло, світіння, зигзагоподібну блискавку, воду; вона також була емблемою Великого Бога, Творця і Правителя Всесвiту; лише пізніше вона набула значень, пов'язаних з культами Будди i Христа. Тобто, свастика є найдавнішим планетарним символом, першим символом, який свідомо передавався вiд людини до людини, вiд народу до народу.

Свастика постає духовно-циклічним принципом єднання матеріального і духовного людського та божественного, де кожний з кінців свасті переходить в наступний, а разом вони мають загальний центр. Це символ вічного, нескінченного становлення та пізнання. Ми живемо в пульсуючому світі, який постійно змінює свій вигляд, але в якому існує незміннa вісь, що єднає нас з процесами всесвітнього масштабу. Вихід на цю «вісь» можливий лише після екзистенціального усвідомлення циклічності того, що відбувається на 3емлi. Із санскриту слово свастика означає “єдине”. Виділяють два основних види символу: з кінцями, загнутими проти сонця справа наліво, ізліва направо, по сонцю. Перша свастика називається згортаючою (вбираючою), а друга, - розгортаючою (сiючою). Свастика сіє допомогу, доставляє світло. У символі свасті людина, так би мовити, згортає у собі (збирає) вічне прагнення до пізнання незбагненного та вічного через тимчасове - людське життя. Свастика відповідає чотирьом якостям, які властиві людській душі: нескінченне знання, нескінченне сприйняття, нескінченне блаженство i нескінченна енергія.

Ці ідеї наскрізно можна спостерігати у Рігведі, що є прямим доказом того, що Веди, у тому числі і Рігведа, були складені у час культурного вибуху, обумовлений переселенням аріїв на територію Індії (С.П. - також Шумеру, Персію, Ірану, Китаю тощо). Можна припустити, що саме розвинена арійська раса дала поштовх автохтонному населенню Індії розвиватися, створювати власні філософські погляди, які спостерігаються вже у найдавніших пам’ятках індійської культури. Під впливом арійської культури міняються і індійські вірування: фольклор і епос наповнюються новими сюжетами. Отже, Україна та Індія пов’язані між собою давніми філософськими засадами. Підтвердженням цього є споріднені вірування та погляди трипільців і індійців. Останні, під впливом аріїв, почали формувати власну самобутню культуру, якою ми її знаємо зараз. Наявність арійських племен зіграло свою роль при формуванні ряду концепцій ортодоксальних і неортодоксальних релігійно-філософських систем стародавньої Індії. Таким чином, синтез культур є основним і визначним чинником у становленні давньоіндійської філософської культури.

Автор: В. С. Посєва, студентка КНУТШ, Київ

- Культурно-історичний портал "Спадщина Предків"


Не забудьте поділитись статею у соцмережах та вподобати нашу сторінку:blog comments powered by Disqus