Четвер
02 квіт., 2020

Свастика в культурі слов'ян

Рейтинг 4.3 з 5. Голосів: 12
odezhda slavjan3

У фольклорі України збереглася пам'ять про найдревніших Богів астрального культу. Одним з них був Сварог - верховний слов'янський Бог неба, Сонця і Вогню, Творець світу. Рухоме Сонце на русі зображалося свастикою, а без однієї гілки було знаком вогню - триквестера. "Універсальний закон руху Всесвіту" - нескінченний циклічний колобіг Сонця, Космосу, Життя - символізувала свастика у різних варіантах. Це один з найдавніших символів нашої культури, який називали сваргою або свастям. Він передає уявлення про сонце, яке переходить по небу протягом дня, з'являючись (народжуючись) ранком і виходячи (помираючи) ввечері, щоб завтра знову відродитись…

Правостороння свастика

Свастика за часовою стрілкою
Свастика з обертанням ЗА ГОДИННИКОВОЮ стрілкою, ПОСОЛОНЬ (правостороння свастика, 卍) 
– це рух Сонця, дія, пошук, відкриття, творчість, символ чоловічого начала, запліднення, експансія, воїнство — її використовували індіанські племена, зображали на статуях Будди, така була на на печатці Карла Великого, зустрічається на кераміці Месопотамії. 

Буддійська свастика

Свастика на Тибеті

Свастика в Месопотамії

Кераміка Самарської культури, Месопотамія


Лівостороння свастика

Свастика проти годинникової стрілки

Свастика з обертанням ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ стрілки (лівостороння, 卐) - це самозаглиблення, охорона, захист, мудрість, духовність - цей тип поширений в храмах Індії, у Давньому Римі та Греції, Крито-Мінойській і Трипільській цивілізаціях, такі свасті зображали на писанках, ритуальних короваях, у вишивці, на посуді, будинках, обладунках.

Свастика в Індії

Свастика в Індії

 

Свастика на давньогрецького шоломі

Свастика на шоломі елліна

Свастика в Трипіллі і на Криті

Свастика в Трипіллі (зліва) і на Криті


Значення свастики

Як вдало зазначає автор культової книги "Свастика - священний символ" Р. Бандасаров, насправді в культурах древності не було чіткого розмежування на "ліву" чи "праву" свастики. Застосовували різні варіанти. У християнстві, наприклад, відразу обидва:

39 Свастика Одежда

Лівостороння і правостороння свастики на ритуальному вбранні священнослужителя християнської церкви

Власне, у древні часи не було того чіткого розмежування на "добро " і "зло", яке ми знаємо, усе було священним - і небесний, і підземний світ. Розмежування на "чорне" і "біле", на "бісів" і "ангелів" з'явилося значно пізніше, щоби розділити та виокремити суспільство.  

2005pit27

Свастика в народній вишивці слов'ян

З санскриту "свастя" перекладається - "Всесвіт з тобою" - "сва з тя", тобто: будь з Богом. Це захисна формула. Особа, що використовує священний знак з доброю метою, знаходиться під захистом Богів. Привітання «Свастя!» було традиційним для аріїв, подібно до «Мир вам!», «Бог з тобою!» чи «Доброго дня!». Наприклад, читаємо в індоарійській Бгаґавад-Ґіті:

«До Тебе боги припадають із вигуком: Свасті! Тебе святі ріші благають: рятуй від напасті!».

Проте в масовій свідомості свастика викликає зовсім інші асоціації. У ХХ ст. символ свастики отримав негативне значення у зв'язку з використанням його нацистами. У 1945 році Радянський Союз заборонив використання всіх форм свастики в Німеччині. Так свастика на довгі роки стала "ізгоєм" по цілому світу.


Свастика в культурі

Перший протосвастичний орнамент виникає ще в добу палеоліту, його чітко можна побачити на так-званому "Мізинському браслеті". Цей орнамент отримав назву - мізинський орнамент.

mizynskyi-braslet

В період Трипільської цивілізації він виділяється в окремий символ - свастику:

Свастика в Трипільській культурі

Є вона і на Софії Київській (XI ст.), мiж апостольським i святительським чинами пiвнiчної i пiвденної cтopiн апсиди. Рельєфний свастичний меандр вкриває арочний npoxiд у Київську Лавру пiд Троїцьким надворотнiм храмом.

34 Свастика Софийский Собор Киев

Старе поколiння умiльцiв зберегло pycькi iмeнa свастики: «заєць» («зайці»), «огнивцi», «рижики», «ковила», орнамент iменують «кiньми», «кiнськими голiвками», «конитницями», «коситницями». Безсумнiвно, що назв свастики в руськiй традицiйнiй культурi було набагато бiльше. За пiдрахунками дослiдникiв, їх нараховується близько 144! Наприклад: «коловрат», «посолонь», «свята дар», «квiтка папорот»i, «святоч» та iн.

Свастика зустрiчається на вcix елементах слов'янського традицiйного одягу. Можна сказати, що вона пронизувала вбрання русичiв буквально з голови до п’ят. Передусiм жiночий, одяг аж до новiтнього часу прикрашався свастикою та iншими вiзерунками, вiк яких iнколи нараховує бiльше двох десяткiв тисячолiть, а основна маса склалася на початку ІІ тис. до н. ч.

svastyka-vyshyvka-slovian

Передусiм одяг вiдображав шлюбний статус. Вiнчальна сорочка мала особливе значення. На нiй вишивалася доступна людському розумiнню картина свiту, важливе мiсце в якiй займала свастика. Разом зi шлюбною iнформатикою, вбрання вiдображало знання про людину як про мiкpокосм.

Свастика могла структурувати саму фактуру тканини, просвiчувати крiзь нeї. Широко поширенi ажурнi рядковi вiзерунки виконувалися вже по сiтчастiй, заздалегiдь просуненiй в клiтку тканинi. Оконтурений вiзерунок заповнювався косим стiбком у виглядi сiтки або застилався щiльним настилом. Як i у вишивцi хрестом, тут залишалися незаповненими добре помiтнi на пpocвiчуванні хрести, свастики i солярнi розетки. Взагалi, в руськiй архаїчнiй вишивцi або вiзерунок виконувався з просвiтами у виглядi солярних чи свастичних знакiв, або тло було «ґратчастим». Бiле полотно з червоними вишитими свастиками здавалося на пpocвiт свiтловим потоком, омиваючим осередки полум'я.

Свастика на вишивці слов'ян

У X—XIII вв. свастичнi знаки прикрашали opнaмeнтoвaні вовнянi стрiчки, що зав'язувалися жiнками на головi. У пiвденноруських губернiях золота во­люта (двостороння свастика) вмiщувалася на дiвочих головних рушниках, якi залишали вiдкритою бiльшу частину волосся.

Дослiдники великого комплексу знахiдок давньокам'яного вiку, вважали, що свастики, разом з птахами, якi оточували жiночу фiгуру з молитовно пiднятими руками, є символами весняного сонця (щастя, благополуччя, paдocтi). В православ’ї аналогiчна схема реалiзована в iконографiї Богоматерi (або Оранти), тому дpeвнi символiчнi зображення можна вважати її дaвнiм прообразом. 

oranta-sofiya-kievskaya

Софійський собор у Києві, Оранта

Свастика на вульвi Богинi означала народження, плiд. Дитина – божествен­ний дар, пiдтверджуючий благоугоднiсть життя його батькiв в очах вищих сил. Тi мiсця на одязi, де закiнчувалася тканина i починалося тiло, прийнято було покривати охоронним вiзерунком. На таких мiсцях свастика виконувала пеpeдyciм захисну функцiю. Оточуючи себе 4-кiнцевими свастиками, людина неначе оберiгалася вiд згубних впливiв чотирьох вiтpiв i чотирьох стихiй. Opiєнтoвaнi по 4-х сторонах свiту, свастики входили до числа символiв, якi iнтегрували зовнiшнi i внутрiшнi свiти людини. Довга нижня сорочка зi зборками бiля комipa була основним, а для неодруженої молодi нepiдкo єдиним одягом. Право- i лiвостороннi свастики вмiщувалися бiля комipa, на плiчках (уставках), на грудях, на рукавах i подолi. Середня частина сорочки вiдповiдала внутрiшнiй cyтi — мiкрокосму.

Дитяча гуцульська колиска зі сваргою

Сварга на писанках

Свастики, що символiзують прийом i передачу благодатi, облягали рукава ритуального одягу. Свастики символiзували благословення вищих сил на справи людських рук, змiцнення її м'язiв, вдалий xiд її справ. Тому на кiнцях pукaвiв свастики переважно розвертаються.

Пояс нic захисну символiку, слова молитви. Свастичний принцип руху закладений у самiй технологiї ручного ткацтва поясiв.

Пояс зі свастиками

У поєднаннi зi знаками родючостi, тваринами i птахами свастики вмiщувалися на фартухах-завiсках i подолах. Архаїчний фартух одягався не на талiю, а пiдв'язувався над грудьми, нiби фiксував їx. Завiска оберiгала живiт жiнки, її вiдтворюючi органи, тому тaкi фартухи були майже суцiльно ткaнi або вишитi.

Свастика могла розташовуватися i в самому центрі рушника. Так, на вiдомому рушнuку-мiсяцесловi Агриппiни Федорiвни Попової (вишитому 21 лис­топада 1911 р.), знак вмiщений у серединi Сонцецвiту, оточеного 12-ма рiчними символами, пов'язаними з давньослов'янским календарем. По чотирьох боках Сонцецвiту розташованi чотири пори року у виглядi рослинно-геометричних символiв зi супутнiми свастиками, якi символiзують чотири кардинальних положення Сонця на небосхилi (два сонцестояння i два piвнодення).

Сьогодні у більшості людей свастика асоціюється перш за все з війною. Первинне і основне її значення забулося людьми і загубилося в історії. Але не для всіх. Коли недавно в Євросоюзі хотіли заборонити свастику як нацистський символ, першими образилися індуси, і проект був заблокований. Все це свідчить, що ще є люди, які знають ціну своїй культурі, відчувають й розуміють звичаї свого народу, і щиро сподіваємося, що до таких людей належиш і ти.

- Культурно-історичний портал "Спадщина Предків"

 

Не забудьте поділитись статею у соцмережах:


Теги:     символіка      предки      слов'яни      культура

загрузка...

Прокоментувати:

blog comments powered by Disqus

Переклад

Croatian English German Greek Hungarian Italian Lithuanian Polish Slovak Spanish

Опитування

Який період історії для Вас є найцікавішим?
 
завантаження...

загрузка...

  НАШ YOUTUBE-КАНАЛ  МИ В FACEBOOK

  Про сайт


«Спадщина Предків» - інформаційно-аналітичний сайт-агрегатор, присвячений альтернативній історії, культурології і етнографії. Публікуємо матеріали у форматі просвітницьких, науково-дослідницьких та науково-популярних статей. Редакція не несе відповідальності за достовірність матеріалів, а також їх використання. 

Допомога проекту:

Підтримати сайт "Спадщина Предків"

heritage@spadok.org.ua

twitter instagram pinterest skype tumblr