СПАДЩИНА ПРЕДКІВ

Пошук
Шукати тільки по:

Пошук за Ключовими словами тохари

Всього знайдено 5 результатів.

... Єгипет, Палестину, Іран, Індію, Китай, що підтверджують неодноразово європеоїдні антропологічні типи цих країн (айни, тохари, калаші, амазиги і т.д.), де скіфи утворили, контактуючи з аборигенами, унікальну ...
... в різні цивілізаційні шляхи, зокрема можна відстежити яким чином тохари-айни з'явилися в Азії. Білим кольором вказаний суходіл, сірим - моря. Джерело: Artur Camp. March of the Titans. A History of the ...
3. Ще раз про українську мову і санскрит
(Відділ мовознавства/Мова і писемність)
... мешканця Тохаристану, як свого часу називалася саме Бактрія. Сіявуш, надзвичайно популярний персонаж у культових уявленнях домусульманського Хорезму, теж вихідець із династії Кеянідів. Ім'я його тлумачиться ...
... обстоює ідею індоєвропейської прабатьківщини в Балкано-Карпатському басейні. Деякі племена оселилися на території України: прототохари, пізніше індоіранці та балто-слов'яни. Матеріальний слід цієї цивілізації ...
Відомо, що після приручення коня, яке вперше було здійснено на просторах Причорномор'я близько 4350р. до н.е. енеліотичною людністю "оріями" або "трипільцями", їм стали доступними такі відстані: як Балкани, ...

Підписатись 
на публікації проекту: