СПАДЩИНА ПРЕДКІВ

Пошук
Шукати тільки по:

Пошук за Ключовими словами ономастика

Всього знайдено 4 результатів.

1. ДІЗНАЙСЯ ПОХОДЖЕННЯ СВОГО ПРІЗВИЩА
(Етногенез/Антропологія)
Нагадуємо, що у нашій спільноті діє послуга: Аналіз та тлумачення українських прізвищ.  Аналіз прізвища - це лінгвістичне дослідження історії походження слова - прізвища. Така наука називається антропонімікою, ...
... Б.Н. Путилов. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1970. – С.169-180. Стрижак О.С. Етнонімія Птолемеєвої Сарматії. У пошуках Русі. – К. : Наук.думка, 1991. – 224 с. Стрижак О.С. Роксолани і Русь // Ономастика ...
3. СКІЛЬКИ РОКІВ НАШИМ ІМЕНАМ?
(Головний/Мова і писемність)
Жива народна мова відображає сліди такої глибокої давнини, яку письмові джерела засвідчити не можуть. Величезну історичну інформацію приховують у cобі також імена. За останні півсторіччя наука ...
В цій статті розглядаються етнічний, релігійний, лінгвістичний та археологічний аспекти кельтського субстрату праслов’ян, його домінуючу роль в часі формування слов’янської ідентичності. Аналізується обширний ...