СПАДЩИНА ПРЕДКІВ

Пошук
Шукати тільки по:

Пошук за Ключовими словами венеди

Всього знайдено 11 результатів.

1. Хто такі венеди?
(Праісторія/Словяни)
... найдавніша назва слов'ян, під якою вони згадуються в античних джерелах. Територія, яку населяли венеди, охоплювала широкі простори від Балтійського моря до Карпат і від Одри до Дніпра. ...
2. Хто такі руси?
(Праісторія/Київська Русь)
... і до Волоської. Яфетове бо коліно й це: варяги, свеї, нормани, готи, русь, англи, галичани, волохи, римляни. німці, корляги, венедиці, фряги та інші. Вони сидять [одні коло одних] од заходу до ...
3. Шумерські мовні відповідники у сучасній українській мові
(Відділ мовознавства/Мова і писемність)
... «ро(д)-дин(а)», «один». Ми вважаємо, що числівник, який визначає цифру «1», в давнину хатти (венеди) вимовляли «дин», а шумери (анти), будучи тюркським племенем, перед початковою приголосною «д» долучали ...
4. Про трипільців і Україну як Батьківщину колеса
(Праісторія/Трипільська культура)
... цього племені... Як відомо, одна з найдавніших зафіксованих в античних джерелах назв слов'янських племен - венеди. Норвежці досі називають Росію Венедією, а в старовину Балтійське море часто називали ...
...  Венеди, фракійці, балти, народи між Віслою та Одером, досить швидко (через 100-200 років), під впливом якихось дивних факторів, стають слов'янами.  Все вказує на те, що слов'янізація - це не ...
... і алано–скіфи[42]. Венеди займали північну половину Сарматії, межуючи на півдні з бастарнами, а на півночі – з готами. Венеди мали вихід до побережжя Океану в районі Венедської затоки. Там розміщалися ...
... пам'ятки, які автори досліджень упевнено називають полянськими36. Дійсно ті великі об'єднання і союзи, що мали місце у першій половині I тисячоліття і про які є згадки в писемних джерелах (венеди, готський ...
... Миколи Скрипника (Франція. Голландія), Сергія Лєсного (Канада) та ін. Уже літописці Велесової Книги подають десятки назв слов'янських племен, з'ясовуючи їхню спорідненість: анти, боруси, венеди, волиняни, ...
9. Походження білих хорватів
(Праісторія/Біла Хорватія)
... венеди будували будинки, а сармати жили «на возах і на конях». Венеди під впливом пшеворців використовували трупоспалення у поховальному обряді, а сармати – трупопокладання. Проаналізувавши тогочасну ...
10. МОЛДАВСЬКА РУСЬ
(Етнографія/Буковина)
... античними авторами про слов’ян під ім’ям венеди неподалік від Карпат і в низов’ях Дністра й Дунаю відносяться до початку 1 ст. (2). У першій половині VI в. н.е. землі північно-західного Причорномор’я аж ...
11. Україна священних могил
(Праісторія/Скіфи)
... фратрія (“венеди”) – це “західно-(кельто)фільно” орієнтована підгрупа праслов’ян, а фратрія Рос – “східно-(ірано)фільно” орієнтована. Можливо, що відбулася “народна етимологізація” етноніму “венеди” – ...

Підписатись 
на публікації проекту: