СПАДЩИНА ПРЕДКІВ

Пошук
Шукати тільки по:

Пошук за Ключовими словами антропологія

Всього знайдено 20 результатів.

1. Походження українського народу
(Етногенез/Антропологія)
З давних  давен люди цікавилися своїм родоводом.  Походження відігравало вирішальну роль у твоєму становищі у суспільстві, впливало на спосіб життя. Але родовід народу не менш цікава тема і  у ...
... сусідів. 2. Вік етносу визначається ретроспективно, шляхом встановлення за допомогою різних дисциплін (історія, археологія, мовознавство, етнографія, антропологія тощо) початку безперервності етнокультурного ...
3. Відділ мовознавства
(Головний/Додаток)
Відділ мовознавства створений на цьому сайті з метою поглибленого вивчення лінгвістики у всіх її напрямках та проведення різноманітних досліджень в галузі даної науки, систематизації накопиченого матеріалу. ...
Американські й індійські вчені провели наймасштабніше дослідження ДНК громадян Індії, яких раніше чомусь обходили стороною. Дослідники з’ясували багато нових фактів, пов’язаних з походженням індійського ...
5. Ірландське коріння родом з Причорномор'я
(Етногенез/ДНК-генеалогія)
Аналіз ДНК стародавніх ірландців, що жили на Смарагдовому острові 5,2 тисячі років тому, показав, що вони успадкували частину свого геному від жителів причорноморських і прикаспійських степів, представників ...
6. Терношорське скельне святилище в Карпатах
(Матеріальна культура/Мегалітичні комплекси Карпат)
... Косівщини. - Івано-Франківськ, 1997. - С. 64-68. 40. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. - Т.1. Археологія та антропологія. - Львів, 1999. - С. 152-153. 41. Голан Ариэль. Миф и символ. ...
7. АНТРОПОЛОГІЧНІ ТИПИ УКРАЇНЦІВ
(Етногенез/Антропологія)
... компоненти у лінгвістиці й гідроніміці, археолог, культурах, антрополог. матеріалах. Етнічна антропологія України в історіографічному плані починається з Геродота. Він дає перші цікаві етнограф., ...
8. АНТРОПОЛОГІЯ ТРИПІЛЬЦІВ
(Етногенез/Антропологія)
Антропологічні риси творців Трипільської культури Антропологічний склад людності раннього етапу трипільської культури залишається невідомим внаслідок відсутності вихідних даних – кісткових решток. Що ...
Згідно з міфом, амазонки жили на узбережжі Чорного моря, поблизу річок Фермодонт і Ірис (нині Ешільірмак). Історик Снісаренко, Олександр Борисович Алієва К.А. вважає, що ареал проживання племені практично ...
Вступ до курсу досліджень передісторичних етногенетичних процесів у Східній Європі і Азії Якого антропологічного типу були автохтони Європи встановити непросто. Тут тільки треба звернути увагу на одну ...
11. Етнографічні описи селян Київської губернії
(Історико-культурні області/Наддніпрянщина)
Етнографічні описи селян Київської губернії, переважно тих, які належать до Державних маєтностей, з історичними відомостями про традиції, пам’ятки й старожитності краю, з їхніми малюнками. Складені доктором ...
... сучасна антропологія, а в суспільстві почали міцнішати голоси з закликом пильніше подивитися на ще не втрачені знання малодосліджених народів віддалених куточків планети. Матриця планетарного знання почала ...
Осмислення будь-якого явища, в тому числі етнічності, може бути успішним, якщо виявлено його генезу (походження, виникнення), тобто віднайдено коріння. Пізнавальний інтерес до нашого, українського етнічного ...
Ведучи мову про етнічну історію та походження корінного етносу – русинів-українців краю, слід особливо виділити капітальну працю Івана Гашпара «Антропологія восточних славян из особливою увагою на подкарпатских ...
15. Червона Русь і Біла Хорватія
(Праісторія/Біла Хорватія)
... та керівн. Проекту С. Павлюк. – Львів: Ін-ст народознавства НАНУ, 1999. – Т.1. Археологія та антропологія. –С.355-356; Дідух В. Драма навколо Галичиної могили // Західний кур’єр. – 1996. – 18 жовтн. ...
16. КОРОТКИЙ НАРИС ДО ЕТНОГЕНЕЗУ ГУЦУЛІВ
(Етногенез/Антропологія)
... що за морфологічними рисами горяни-українці істотно не відрізняються від українців рівнинних районів Галичини. На основі зібраного матеріалу чеський антрополог В.Сук у праці "Антропологія Карпатської ...
17. Хто заснував Трипільську культуру?
(Праісторія/Трипілля)
Це питання в українській науці стоїть ще з початку відкриття енеолітичної культури. Після проголошення Незалежності України 1991 року воно обернулося несподіванкою. У Києві було проведено кілька конференцій ...
Пошук витоків народу, племені, етносу або воєнного формування є складним, але, тим не менш, цікавим. Складність полягає в тому, що, реконструюючи поетапно весь процес виникнення, розвитку й занепаду будь ...
19. Бойки: самобутні українці з Карпат
(Історико-культурні області/Бойківщина)
Україна – колиска народів. Хочеться чи не хочеться в це вірити недоброзичливцям, але це дійсно так. Спробуймо привідкрити одну із сторінок нашої етнічної історії, яскраві сліди якої, як побачимо нижче, ...
20. Антропологія
(Категорія)
Антрополо́гія (грец.ανθρωπος — людина, λογος — слово) — біологічна наука, що вивчає тілесну природу людини, її походження і подальший розвиток, близько стоїть ...

Підписатись 
на публікації проекту: