English German Polish Spanish
Пошук
Шукати тільки по:

Пошук за Ключовими словами антропологія

Всього знайдено 24 результатів.

Сторінка 1 з 2
1. Мізинські браслети
(Матеріальна культура/Старожитності)
Цьому прадавньому браслету з бивня мамонта приблизно 20 тисяч років і особливо він цікавий своїм орнаментом. Мізинська палеолітична стоянка дала назву цілій археологічній культурі. Знайдена вона була біля ...
Найдавнішу згадку про скіфів містять ассирійські джерела. Степові терени між Доном і Дунаєм, протяжністю у тисячі кілометрів, які були заселені скіфськими племенами - близькими за походженням, за мовою ...
3. Етноґенеза галичан
(Праісторія/Біла Хорватія)
... савіди, хоча і зустрічаються на всій території розселення динарської раси, особливої концентрації сягають власне в Хорватії, північній Боснії та Галичині.[iv] Отже, антропологія свідчить про генетичний ...
... українців і з'ясували, якими рисами характеру вони володіють. АНТРОПОЛОГІЯ УКРАЇНЦІВ ЗА СЕРГІЄМ СЕГЕДОЮ Як пояснив доктор історичних наук за спеціальністю "Етнологія та антропологія", провідний науковий ...
5. Походження українського народу
(Етногенез/Антропологія)
З давних  давен люди цікавилися своїм родоводом.  Походження відігравало вирішальну роль у твоєму становищі у суспільстві, впливало на спосіб життя. Але родовід народу не менш цікава тема і  у ...
6. Княжа Русь як давньоукраїнська держава
(Праісторія/Київська Русь)
... сусідів. 2. Вік етносу визначається ретроспективно, шляхом встановлення за допомогою різних дисциплін (історія, археологія, мовознавство, етнографія, антропологія тощо) початку безперервності етнокультурного ...
7. Відділ мовознавства
(Духовна культура/Додаток)
Відділ мовознавства створений на цьому сайті з метою поглибленого вивчення лінгвістики у всіх її напрямках та проведення різноманітних досліджень в галузі даної науки, систематизації накопиченого матеріалу. ...
Американські й індійські вчені провели наймасштабніше дослідження ДНК громадян Індії, яких раніше чомусь обходили стороною. Дослідники з’ясували багато нових фактів, пов’язаних з походженням індійського ...
9. Ірландське коріння родом з Причорномор'я
(Етногенез/ДНК-генеалогія)
Аналіз ДНК стародавніх ірландців, що жили на Смарагдовому острові 5,2 тисячі років тому, показав, що вони успадкували частину свого геному від жителів причорноморських і прикаспійських степів, представників ...
10. Терношорська Лада - скельне святилище в Карпатах
(Матеріальна культура/Мегаліти Карпат)
... Косівщини. - Івано-Франківськ, 1997. - С. 64-68. 40. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. - Т.1. Археологія та антропологія. - Львів, 1999. - С. 152-153. 41. Голан Ариэль. Миф и символ. ...
Влаштовуйтеся зручніше, шановний читач. Вас чекають деякі потрясіння. Не надто зручно починати розповідь тим, що автор очікує від свого дослідження ефекту бомби, що розірвалася, але що робити, якщо так ...
12. Антропологічні типи українців
(Етногенез/Антропологія)
... компоненти у лінгвістиці й гідроніміці, археолог, культурах, антрополог. матеріалах. Етнічна антропологія України в історіографічному плані починається з Геродота. Він дає перші цікаві етнограф., ...
13. АНТРОПОЛОГІЯ ТРИПІЛЬЦІВ
(Етногенез/Антропологія)
Антропологічні риси творців Трипільської культури Антропологічний склад людності раннього етапу трипільської культури залишається невідомим внаслідок відсутності вихідних даних – кісткових решток. Що ...
Згідно з міфом, амазонки жили на узбережжі Чорного моря, поблизу річок Фермодонт і Ірис (нині Ешільірмак). Історик Снісаренко, Олександр Борисович Алієва К.А. вважає, що ареал проживання племені практично ...
Вступ до курсу досліджень передісторичних етногенетичних процесів у Східній Європі і Азії Якого антропологічного типу були автохтони Європи встановити непросто. Тут тільки треба звернути увагу на одну ...
16. Етнографічні описи селян Київської губернії
(Етнографія/Наддніпрянщина)
Етнографічні описи селян Київської губернії, переважно тих, які належать до Державних маєтностей, з історичними відомостями про традиції, пам’ятки й старожитності краю, з їхніми малюнками. Складені доктором ...
17. Культурна спадщина давніх трипільців
(Праісторія/Трипільська культура)
... сучасна антропологія, а в суспільстві почали міцнішати голоси з закликом пильніше подивитися на ще не втрачені знання малодосліджених народів віддалених куточків планети. Матриця планетарного знання почала ...
Осмислення будь-якого явища, в тому числі етнічності, може бути успішним, якщо виявлено його генезу (походження, виникнення), тобто віднайдено коріння. Пізнавальний інтерес до нашого, українського етнічного ...
Ведучи мову про етнічну історію та походження корінного етносу – русинів-українців краю, слід особливо виділити капітальну працю Івана Гашпара «Антропологія восточних славян из особливою увагою на подкарпатских ...
20. Червона Русь і Біла Хорватія
(Праісторія/Біла Хорватія)
... – Т.1. Археологія та антропологія. –С.355-356; Дідух В. Драма навколо Галичиної могили // Західний кур’єр. – 1996. – 18 жовтн. Славяне и скандинавы / Пер. с нем. Общ.ред. Е.А. Мельниковой. – М.: Прогресс, ...