English German Polish Spanish
Пошук
Шукати тільки по:

Пошук за Ключовими словами археологія

Всього знайдено 50 результатів.

Сторінка 2 з 3
21. Бушанський храмовий комплекс
(Матеріальна культура/Святилища і місця сили України)
... 132;  20, c.138.]. Винокур І.С. Дослідження бушанського скельного комплексу // Археологія. – 1994. - № 3. – С. 122-135 У свою чергу П.Білецький, підтримавши думку про спорідненість – ...
... – 372 с. 8. Павленко Ю. В. Проблема індоєвропейської прабатьківщини у контексті останніх лінгвістичних досліджень / Ю. В. Павленко // Археологія. – 1994. – № 3. 9. Кульбака В. Соматичні культи бронзового ...
23. ДАВНЬОРУСЬКІ ПЕРСНІ З ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ
(Матеріальна культура/Старожитності)
... Х – середини ХІV cт.: археологія та історія. Навч. посібн. – Луцьк: Ред.-вид. відд. „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім Лесі Українки, 2002. – 314 с. 5. Населення Прикарпаття і Волині за доби розкладу первіснообщинного ...
Прийма - ґрот біля села Прийма Миколаївського району (за 2 км від Миколаїва), пам'ятка археології європейського значення, розміщена на одному з лісистих пагорбів ...
25. КІММЕРІЙСЬКІ СТЕЛИ ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ
(Праісторія/Кіммерійці)
...  1. Мурзін В. Ю. Кіммерійці / В. Ю. Мурзін // Давня історія України. – К., 1998. – Т. 2. – С. 21. 2. Тереножкін О. І. Кіммерійські стели / О. І. Тереножкін // Археологія. – 1978. – № 27. – С. 20. ...
26. Скіфський курган Чортомлик
(Праісторія/Скіфи)
Нинішній Чортомлик - невелика залізнична станція, розташована верстах в двадцяти від міста Нікополя. Близько двох з половиною тисяч років тому в цих краях був похований скіфський цар. З ним, по звичаю, ...
... праці науковця “Археологія України” (Торонто, 1961) учений ділився своїм відкриттям у листі до професора О. Домбровського: “Наявні на сьогодні археологічні матеріали вповні переконують мене в автохтонності ...
28. Молодове: село вікувало на мамонтах
(Матеріальна культура/Археологічні стоянки)
Тепер тут зблискує на сонці широке і глибоке плесо Дністровського водосховища, яке простягнулось вверх по руслу річки більш як на 200 кілометрів і має ширину понад 800 метрів. А ще 30-40 літ тому ...
29. Бородінський скарб
(Матеріальна культура/Старожитності)
Бороді́нський скарб — скарб, знайдений у 1912 р. поблизу містечка Бородіно на Одещині. Датується 2 тис. до н. е. У складі скарбу вироби із золота, срібла, бронзи, ...
30. КАМ'ЯНІ БАБИ - СТОРОЖІ УКРАЇНСЬКОГО СТЕПУ
(Матеріальна культура/Старожитності)
... Київ, 1998-46 с; Телегін Д.Я. Вартові тисячоліть.- Київ, 1991-С.8-20. Шепінський А. А.  Антропоморфні стели Північного Причорномор'я // Археологія. — 1973. — № 9. ...
31. Шумери і Трипільська цивілізація
(Праісторія/Трипільська культура)
Для створення землеробської культури в Єгипті за відносно короткий час потрібен був досвід. Таким досвідом у світі на той час володіли лише – трипільці, які заселяли Борію і Гіперборею, території Праукраїни. ...
32. Козацькі старожитності Маріуполя та його околиць
(Праісторія/Українське козацтво)
... собраний Донецкой областе // Археологический альманах, №1.—Донецк,1993.—С. 60. -' . -' 20. Виногродська Л.І. До історії керамічного та скляного виробництва на Україні у XVII— ХУІПст. //Археологія, —№2. ...
33. Ритуальна посудина з Циркунів
(Матеріальна культура/Старожитності)
Ритуальні речі, що збереглися до нашого часу із прадавніх часів завжди привертають особливу увагу не тільки дослідників, а ї тих хто просто цікавиться давньою історією.Ці артефакти є важливими для розуміння ...
Останніх п’ятдесят років – важливий етап у вивченні складних процесів державотворення на південному заході Русі. Майже повна відсутність писемних джерел про цей край VIII–ХІ ст., схиляла багатьох учених ...
... і “Періегесі” Псевдо-Скімна // Археологія. – Т.35. – 1980. – С.27]. [4]Латышев В.В. Известия древних писателей.., – С.312. [5]Болтенко М.Ф. Канкит ольвийского декрета в честь Протогена // ...
... в жизнеописаниях. – К., 1990.  Толочко П. Київська Русь. – К., 1996.  Брицун-Ходак М. Літописна земля Древлян. Археологія. Історія. Етнографія. – Коростень, 2002. Брицун М.І. Тисячолітнє ...
37. Аттіла – цар Великої Скитії
(Праісторія/Скіфи)
Україна, а з нею і українська нація знаходиться на історичному переломі. Початок XXI століття буде для України вирішальним – або вона, зламавши всі нав’язані їй ворогами стереотипи, відродить ...
Курган “Могила Святослава”, що розташований на відстані 6 км південніше від м. Сколе Львівської області, знаний на Бойківщині спрадавна. Кількасотлітнє вшанування пам’яті похованого у ній, як припускають ...
39. ІСТОРІЯ ДЕСНЯНСЬКОГО КРАЮ
(Етнографія/Наддніпрянщина)
... й тому, що Північний Схід України є найменш дослідженим в археологічному плані регіоном. Археологія взагалі якось більше зосереджена в Києві - третина з діючих археологів проживають і працюють у столиці. ...
40. КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЗАМОК
(Етнографія/Волинь)
... польській мові) машинописний текст. Кременецький краєзнавчий музей. 20.Мудреців О. “Розвиток ручної вогнепальної зброї в Україні в XV-XVII ст.”/”Археологія Тернопільнищини”-Тернопіль: Джура, ...